Follow up mentorov ukončený

Follow up mentorov ukončený

Projekt Učíme sa navzájom pokračuje a dostávame sa do poslednej tretiny jeho realizácie.

Mentoringový výcvik pokročilých lektorov, ktorý sa konal na jeseň 2022 má za sebou aj dva plánované follow up (y), ktoré prebiehali online s pôvodnou lektorkou skupiny zo spoločnosti Centrum dohody.  Follow up prebiehal výučbou v skupine online a sprevádzali ho tieto otázky:

Čo ste si doteraz vo svojej praxi mentora o sebe uvedomili?

Čo sa Vám darí, čo je pre Vás náročné a ako s tým pracujete?

Aké sú pravidlá a zásady, ktoré sa vám osvedčili pri nastavovaní mentoringových stretnutí?

Aké metódy a techniky v rámci mentoringu najčastejšie využívate?

Ako vyhodnocujete svoj mentoring, jeho efektivitu?

Ako získavate spätnú väzbu na svoj mentoringový štýl?

Follow up (y) sa niesli značnou sebareflexiou. Mentorom veľmi pomáha zdieľanie svojich vlastných mentoringových skúseností so svojimi  kolegami – lektormi – mentormi. Veľkým prínosom bolo odborné vedenie stretnutia s lektorkou, s ktorou mentori výcvik absolvovali. Rady, usmernenia, zdieľanie, ponaučenia, zodpovednosť, dostriehnutie cieľov, netlačenie na výkon sú zrnká uvedomení, ktoré mentori na follup up ocenili.

Mentori ďalej pokračujú vo svojich individuálnych stretnutiach s mentees, ktoré taktiež smerujú do svojho finále.

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou.  Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.