Ako efektívne vzdelávať v online?

Ako efektívne vzdelávať v online?

Ako efektívne prednášať v online priestore

Pri online vzdelávaní je dôležité mať na pamäti niekoľko skutočností, ktoré môžu pomôcť zlepšiť učebný proces a dosiahnuť úspešné ukončenie kurzu. Pred začiatkom vzdelávania urobte nasledovné:

 • Zvoľte si tiché a pohodlné miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Vyhnite sa miestam s veľkým hlukom, ako napríklad ulica, kaviareň alebo verejná doprava.
 • Zabezpečte si dobré osvetlenie a pozadie. Snažte sa mať prirodzené svetlo z okna alebo použite lampu, ktorá vám osvetlí tvár. Vyhnite sa protisvetlu alebo tmavým miestam. Zvoľte si jednoduché a neutrálne pozadie, ktoré nebude odvádzať pozornosť od vášho obsahu. Vyhnite sa rušivým vplyvom: zvonenie mobilu, zapnuté sociálne siete, e-maily, domáce zvieratá, rodinný príslušníci.
 • Nastavte si kameru a mikrofón tak, aby vás dobre zachytili. Umiestnite kameru na úroveň očí alebo mierne vyššie a uistite sa, že ste dobre viditeľní a zaostrení. Používajte slúchadlá a mikrofón pre lepšiu kvalitu zvuku a zabránenie ozvene. Skontrolujte si svoje nastavenia zvuku a obrazu pred začiatkom prednášky.
 • Pripravte si svoj obsah a technológiu vopred. Uistite sa, že máte všetky potrebné materiály a nástroje pripravené a otestované. Zvoľte si vhodný formát a platformu pre vašu prednášku. Používajte interaktívne nástroje, ako napríklad diskusné fóra, kvízy, ankety atď., aby ste zapojili svojich poslucháčov a zvýšili ich zapamätateľnosť1.
 • Buďte profesionálni a sebaistí. Oblečte sa primerane a slušne. Usmievajte sa a udržujte očný kontakt s kamerou. Hovorte jasne a zrozumiteľne. Používajte správnu reč tela a gestikuláciu. Buďte pripravení na akékoľvek otázky alebo problémy, ktoré by mohli nastať.

Čas vzdelávania

DČas vzdelávaniaôležitý je aj čas vzdelávania nielen v zmysle dĺžky výučby 45 min alebo 60 minútová hodina, ale aj denná hodina, resp: vzdelávanie dopoludnia a popoludní, či večer. Popoludní robíme častejšie prestávky. Ak bola v priebehu výučby dlhšia prestávka (obed), pred začiatkom popoludňajšieho bloku zosumarizujeme prebraté učivo. Samozrejme učivo sumarizujeme aj po každom tematickom bloku.

Skoro ráno: 8 – 10 hod.  Účastníci vzdelávania ešte nie sú plne mentálne v chode. Udržujte prezentáciu čo najživšiu. Smiech, niekoľko žartov  stimulujú. Interakcia s poslucháčmi tiež pomáha.

Neskoro ráno: od 10 hod. do poludnia. Najlepší čas dňa. Účastníci majú najvyššiu úroveň zapamätania si. Použite váš najlepší materiál a najdôležitejšie body programu.

Skoro popoludní: 13 -15 hod. Účastníci sú  po obede trochu ospalí. Najlepší spôsob ako ich prebrať je nechať ich interagovať navzájom od 5 do 15 minút. Ak účastníci sú zapojení do diskusie alebo malých skupín, obnoví sa i pozornosť rýchlejšie.

Neskoro popoludní: 15 -17 hod. Účastníci budú unavení a kognitívne preťažení. V tejto dobe  je dobrá skupinová interakcia a diskusia. Urobte prezentáciu rýchlo, použite audio-vizuálne pomôcky

Večer: 18-22 hod. Málo energie pre niektorých. Interakcia účastníkov, skupinová diskusia a neformálne prezentácie sú účinné.

Prezentácia – vizuálne znaky

Odporúčané farby na prezentáciu závisia od viacerých faktorov, ako napríklad témy prezentácie, typu prezentácie a cieľovej skupiny. Všeobecne platí, že by ste mali používať farby, ktoré sú v kontraste s pozadím a ktoré sú ľahko čitateľné. Farby by mali byť použité na zdôraznenie dôležitých bodov a na zvýraznenie textu.

 • nadpis 40 písmo
 • adekvátne množstvo informácii v texte (24 slov)
 • rovnaké informácie = rovnaké písmo
 • grafy a tabuľky najmenej 20 písmo
 • maximálne 4 farby
 • čitateľná veľkosť písma min 28-32 písmo
 • zmes malých a veľkých nezdobených písmen
 • oživená obrázkom, grafom, symbolom
 • 20 min prezentácia max 10 snímok
 • kontrastné farby pozadia a písma

 

 

 

Interaktívne nástroje v online vzdelávaní

Pre zachovanie interaktivity vzdelávania v online priestore je vhodné používať interaktívne nástroje.  Mnohé z aplikácií využiteľných pri vzdelávaní dospelých sú zadarmo a však v obmedzenom počte použití alebo v obmedzenom počte využívania jednotlivých nástrojov, ktoré sú súčasťou aplikácie. Práca s aplikáciou je intuitívna a samozrejme, každá z nich má svoj užívateľský návod. Malým, no však problémom môže byť, že niektoré z nich sú nastavené na používanie v anglickom jazyku.

 

Chyby pri online vzdelávaní dospelých

Pri online vzdelávaní dospelých sa môžu vyskytnúť niektoré chyby, ktorým by bolo dobré sa vyhnúť. Niektoré z nich sú:

 1. Online vzdelávanie vyžaduje viac sebakontroly a zodpovednosti od účastníkov vzdelávania. Na úvod je dôležité stanoviť pravidlá.
 2. Nedostatočná interakcia a spolupráca zo strany lektora – málo otázok do publika. Online vzdelávanie môže byť niekedy izolujúce a nudné, ak sa účastníci nezapájajú do diskusií, skupinovej práce, prieskumov alebo hier. Je dôležité využívať rôzne metódy a formy online vzdelávania, ktoré podporujú zapojenie a zážitok
 3. Nedostatočná technická podpora a príprava. Podcenenie ovládania aplikácií pre online vzdelávanie.
 4. Nedostatočná spätná väzba a hodnotenie. Online vzdelávanie môže byť niekedy menej efektívne, ak účastníci nedostávajú dostatok spätnej väzby a hodnotenia o svojom pokroku, výsledkoch a chybách. Je dôležité si poskytovať spätnú väzbu priebežne, aby sme vedeli účastníkom objasniť, čo robia dobre a čo môžu zlepšiť. Tiež je dobré si overiť ich vedomosti a zručnosti pomocou testov, kvízov, úloh na ktoré je vhodné využiť rôzne aplikácie.
 5. Chýbajúce príklady z praxe.

Ďalšie zdroje informácií pre Vaše online vzdelávanie:

Množstvo inšpirácií pre online vzdelávanie nájdete na webových stránkach EPALE , čo je elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe. Stačí kliknúť a vybrať si https://kurzy.epale.cz

Po vzhliadnutí kurzov z lektorského minima si svoje vedomosti z online vzdelávania môžete otestovať na tomto linku:

Prajeme Vám veľa úspechov v online vzdelávaní.

Tím ALKP