Newsletter č. 5: Čomu sa venoval projekt CORD v uplynulom období a čo ešte pre Vás pripravuje?

Newsletter č. 5: Čomu sa venoval projekt CORD v uplynulom období a čo ešte pre Vás pripravuje?

Projekt CORD sa prehupol do ďalšieho roka a my by sme vám radi predstavili aktivity, ktoré sa doteraz udiali. Zároveň vás chceme upozorniť na sumár zaujímavých aktivít, napr. podujatí, ale i článkov pre podnikateľov.

Po počiatočnej plánovacej fáze sme sa pustili do výroby článkov, ktoré poslúžia podnikateľom ako inšpirácia pre zlepšenie biznis zručností (vybrané články nájdete na konci textu).

V dňoch 15. – 16. októbra 2018 sa konalo v Budapešti stretnutie projektových partnerov zo Slovenska a Maďarska, kde sme nastavili ďalšiu stratégiu a smerovanie projektu.

Jednou z úvodných aktivít projektu bolo spustenie procesov mapovania podnikateľského prostredia v cieľových regiónoch. Cieľom je zozbierať dáta o existujúcich  organizáciách a službách, ktoré podporujú záujemcov o podnikanie, startupy, existujúcich podnikateľov a špecificky ženy, pri rozšírení ich podnikateľských aktivít na zahraničnom, najmä maďarskom trhu. Za týmto účelom bol tiež zostavení dotazník, pomocou ktorého sme zisťovali skúsenosti malých a stredných podnikov, podnikateliek či potenciálnych podnikateľov so službami na podporu podnikania a internacionalizácie v prihraničnej oblasti.

Pre tých, ktorí už začali podnikať, ale predovšetkým pre tých, ktorí o takejto možnosti ešte len uvažujú, budú určite dobrým sprievodcom a poradcom publikácie, ktoré pripravujeme v rámci projektu CORD.

Ďalšie projektové stretnutie, kde sme sa orientovali na prenos dobrej praxe z Maďarska, sa konalo za účasti slovenských a maďarských partnerov vo Zvolene 16. januára 2019. Jednalo sa o úspešnú schému  ambasádorov, ktorej myšlienku  aplikujeme a vďaka podnikateľom a podnikateľkám, ktoré využili služby organizácií zapojených v projekte, sa služby dostanú bližšie k Vám.

Zaujímavé články o podnikateľských zručnostiach:

Mapa k vášmu úspechu na jednej strane. Vytvorte si Business Model Canvas

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 2.)

Dokážete svoj biznis nápad zrealizovať? 5 tipov, ako si overiť potenciál vášho produktu

Chcete začať podnikať? Poradíme vám, ako identifikovať zákazníkov a potenciálny trh

Zaujímavé podujatia:

Nielen o zero waste v podnikaní. Výstava cirkulárnej ekonomiky

Ako úspešne zvládnuť obchodné rokovanie a urobiť prezentáciu

Elektronické daňové priznania – povinnosti, výhody, novinky

Zviditeľnite vaše podnikanie, budujte značku!

O ďalších aktivitách vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme vám za vašu podporu.