Chcete absolvovať naše akreditované kurzy bezplatne? Projekt pre nezamestnaných ale aj zamestnaných je už spustený!

Máme dobré správy pre všetkých – zamestnaných ale aj nezamestnaných (ktorí sú evidovaní na UPSVaR), ktorí chcú absolvovať bezplatne naše akreditované kurzy.

Možnosť absolvovať kurz bezplatne aj v roku 2024

Vážení nadšenci vzdelávania, ak máte vo výhľade absolvovať  akreditovaný kurz LEKTOR, alebo akreditovaný kurz KARIÉRNE PORADENSTVO buď bezplatne, alebo takmer bezplatne, tento článok je určený práve vám.

Pozvánka na bezplatný webinár „Superskills: Odhalenie 5 základných pilierov skvelých konverzácií“, 17.4.2024 o 17.00

V stredu 17.4.2024 v čase od 17.00 do 18.00 Vás pozývame na ďalší bezplatný webinár v rámci iniciatívy Môj projekt celoživotného vzdelávania s názvom Superskills: Odhalenie 5 základných pilierov skvelých konverzácií. 

Môj projekt celoživotného vzdelávania pokračuje aj v roku 2024

Od roku 2022 ALKP začala organizovať v podvečerných hodinách bezplatné hodinové webináre pre širokú verejnosť. Hlavnou víziou tejto iniciatívy pod názvom „Môj projekt celoživotného vzdelávania,“ je osveta celoživotnému vzdelávaniu a podnietenie dospelých, aby sa neprestali vzdelávať po skončení formálneho vzdelávania

Slovo „CHCEM“ ako jeden z kľúčov vo vzdelávaní dospelých

Po ukončení formálneho vzdelávania pokračuje v ďalšom vzdelávaní menšina dospelej slovenskej populácie. Prečo je tomu tak? Čo ovplyvňuje záujem o ďalšie vzdelávanie? Ako je to s rozvojom našich kompetencií v rámci osobného i pracovného života?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Od 1. februára 2024 sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže.

Ako na sebareflexiu lektora?

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu školení je osobnosť lektora. Tú tvoria pracovné predpoklady lektora, jeho charakter i temperament. Zásadnou  schopnosťou lektora je zároveň schopnosť sebareflexie.

Ponuka kurzov Deeskalácie konfliktov v sociálnych službách

Všetkým osobám pracujúcim v pomáhajúcich profesiách v sociálnych službách ponúkame dvojdňový kurz deeskalácie konfliktov – zameraný práve na prostredie DDS, ZSS či ŠZ. 

ALKP ponúka mentoringové služby pre lektorov

Vážení lektori,
ak ste lektor (začínajúci, mierne pokročilý príp. až pokročilý) a hľadáte mentora lektorských zručností, dávame vám do pozornosti možnosť

Čo mi priniesol projekt Učíme sa navzájom

Ako sme už avizovali, náš osemnásťmesačný projekt  Učíme sa navzájom dosiahol svoje finále a 28.11.2023 boli všetky projektové aktivity ukončené.

Radi by sme vám priniesli autentické pocity niektorých účastníkov projektu, bezprostredne po ukončení posledných aktivít. Čo mi priniesol mentoringový program pre začínajúcich lektorov?