Úspech má veľa podôb 15.02.2018, BB

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

15. februára 2018 - 14:00

KONIEC

15. februára 2018 - 19:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Na kurze sa dozviete:

ÚSPECH má veľa podôb – presne toľko, koľko je ľudí.

Pri prieskume na Slovensku, ktorá oblasť života je pre ľudí najdôležitejšia, bolo  nasledovné poradie :

 • zdravie
 • rodina
 • vzťahy
 • práca
 • duševno –  ostalo posledné, hoci to je stred, z  ktorého vychádza realizácia všetkého .

„Štvorlístok“  vedie ľudí k poznaniu, že všetko majú vo svojich rukách a iba na nich záleží ako využijú svoje zdroje a ktorým smerom vykročia.

Cesta k úspechu je ako rozprávka.  Zásadné je, aby sme vedeli, ako náš úspech vyzerá, to znamená, že musíme venovať veľa času na to, aby sme CIEĽ stanovili čo najpresnejšie– tak ako princ vedel, že musí zabiť draka, aby získal princeznú. Na ceste  k úspechu musíme byť KONCENTROVANÍ na cieľ, aby sme sa nenechali zviesť na inú cestu, ktorá vedie inam.  Musíme prekonávať nástrahy a vyvarovať sa CHÝB a  z tých, ktorých sme sa dopustili sa musíme vedieť poučiť. A k tomu všetkému potrebujeme zvládať svoje EMÓCIE – zvládnuť negatívne a  vedieť si udržať a vytvárať pozitívne nastavenia.

Na to, aby sme dosiahli Svoj ÚSPECH musíme vykročiť zo svojej zóny komfortu a k tomu tiež potrebujeme zručnosti „ŠTVORLÍSTKA“.

 

Na kurze sa naučíte: 

Blok: CIEĽ

Cieľ: pochopiť význam tohto kroku  v štruktúre 4lístka a v samotnom živote

Obsah:

 • SMART + PEZN  – rozbor jednotlivých parametrov
 • individuálne stanovenie svojho osobného  pracovného cieľa

Výsledok: osobný projekt

 

Blok : KONCENTRÁCIA

Cieľ:  uvedomiť si, že pre elimináciu chýb a sledovanie cieľa je nevyhnutná

Obsah:

 • teória o fungovaní mozgu a jeho vplyvu na koncentráciu
 • nácvik rôznych techník vhodných na pracovisko

Výsledok:  praktické zvládnutie techník

 

Blok: CHYBY 

Cieľ: dva pohľady – prevencia a poučenie

Obsah:

 • preskúmanie chýb z pohľadu života – ich nevyhnutnosť a užitočnosť vznik chýb
 • techniky, ako ich eliminovať

Výsledok: akceptácia chýb a práca s nimi

 

Blok: EMÓCIE

Cieľ: uvedomenie si, že s emóciami je možné pracovať

Obsah:

 • čo sú to emócie – ich uvedomenie si
 • vznik pozitívnych a negatívnych emócií – podmienky, faktory
 • praktický nácvik

Výsledok: praktická zručnosť eliminácie negatívnych a podpora pozitívnych emócií

 

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o sebapoznanie a osobnostný rozvo

 

Čas: 14:00-19:00 hod.

Cena: 99 Eur

 

 

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 919 185 148

Email

alkp.@alkp.sk

Pridaj komentár