Manažér ďalšieho vzdelávania, modul: Špecifiká vzdelávania dospelých 01.-02.06.2018

Manažér ďalšieho vzdelávania
„Špecifiká vo vzdelávaní dospelých“

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

1. júna 2018 - 9:00

KONIEC

2. júna 2018 - 17:00

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Dátum: 1.-2.6.2018

Miesto: Banská Bystrica

Rozsah školenia: 2 dni

Cena školenia: 180 €/osoba

Anotácia

Pozývame Vás na akreditovaný kurz Manažér ďalšieho vzdelávania, modul: „Špecifiká vo vzdelávaní dospelých“, ktorý pomôže lektorovi alebo organizátorovi vzdelávania zostaviť vzdelávanie na základe zistených potrieb/cieľov zadávateľa s prihliadnutím na špecifiká cieľovej skupiny.  Pri plánovaní a projektovaní vzdelávania zachovať jeho dynamiku a efektivitu.  Kurz je súčasťou akreditovaného vzdelávacieho programu „Manažér ďalšieho vzdelávania“.

Naučíte sa:

– osobitosti učenia sa dospelého človeka,
– nastavovať ciele a cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých,
– vykonať analýzu vzdelávacích potrieb,
– plánovať a projektovať vzdelávanie,
– hodnotiť vzdelávacie aktivity.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre lektorov,  manažérov ďalšieho vzdelávania, riadiacich pracovníkov vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažérov, zamestnancov vzdelávacích spoločností  a osoby pracujúce vo vzdelávaní dospelých.

Priebeh kurzu

Vzdelávanie sa realizuje interaktívne, prihliada na potreby jednotlivých účastníkov a je previazané s praxou.

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční písomným testom z odprednášanej problematiky s požadovanou úspešnosťou minimálne 70 %.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru,
  • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár