Komunikačné zručnosti

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

5. decembra 2017 - 8:00

KONIEC

9. decembra 2017 - 16:00

ADRESA

Banská Bystrica, Zvolen, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Kremnica   Zobraziť na mape

Pozývame Vás na kurz komunikačných zručností

Obsah kurzu:

Deň 1  KOMUNIKÁCIA

 • Princíp komunikácie (vysielač, prijímač)
 • Typy komunikácie (verbálna, neverbálna)
 • Typy správania z pohľadu komunikácie (agresivita, asertivita, pasivita)
 • Efektívne komunikačné metódy
 • Kontramanipulatívne techniky – asertívne techniky
 • Aktívne počúvanie a jeho prvky
 • Spätná väzba
 • Empatia

Deň 2  SEBAPOZNANIE

 • Typológia osobnosti (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik)
 • Sebahodnotenie (testovanie, spätná väzba, zamýšľanie sa nad sebov)
 • Sebavýchova (plánovanie a rozvoj kompetencií a zručností na základe osobnej SWOT analýzy)

Deň 3  RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ

 • Úvod do teórie konfliktov
 • Spôsob riešenia konfliktu
 • Konflikt a komunikácia
 • Vyjednávanie
 • Mediácia

Deň 4  ZVLÁDANIE STRESU

 • Typy stresu (eustres a distres)
 • Fyziologické prejavy stresu
 • Príznaky a zdroje stresu
 • Reakcie na stres
 • Antistresové techniky a ich používanie
 • Psychohygiena

Deň 5  RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ

 • Úvod do teórie konfliktov
 • Spôsob riešenia konfliktu
 • Konflikt a komunikácia
 • Vyjednávanie
 • Mediácia

Priebeh vzdelávania

 • Vzdelávanie je interaktívne; obsahuje riadenú diskusiu, prácu v skupinách, sebareflexiu, interaktívnu teóriu, simulačné aktivity, praktický nácvik, testovaciu časť, formulovanie odporúčaní, spätná väzba
 • Čas vzdelávania: 8:00 – 16:00 hod (7 vyučovacích hodín)
 • Prestávky : 30 min obedová + 2x15min hygienická prestávka
 • Počet školiacich dní: 5
 • Miesto vzdelávania: Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen
 • Počet účastníkov: 12 osôb

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár