Deeskalácia konfliktu v sociálnych službách ak bola verbálna komunikácia neúčinná

CENA
90,00 

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

9. decembra 2023 - 8:00

KONIEC

9. decembra 2023 - 15:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

V prípade hromadnej objednávky (skupiny v počte minimálne 12 účastníkov) je možnosť dohody individuálneho termínu a realizácia vzdelávania v sídle objednávateľa. 

Kurz vedú akreditovaní lektori.

DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH AK BOLA VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA NEÚČINNÁ 

Srdečne Vás pozývame na otvorený dvojdenný kurz Deeskalácia konfliktu v sociálnych službách.

Stane sa vám, že vás klient:

 • hryzie štípe škriabe ?
 • búcha a chce vás udrieť ?
 • chytá vás a nechce pustiť?
 • rozhodol sa hodiť  sa do cesty počas prechádzky ?
 • samopoškodzuje seba ?
 • Toto a oveľa viac – riešime pravidelne na našich kurzoch deeskalácia konfliktu a pomôžeme to vyriešiť aj vám
 • šetrne vzhľadom ku klientovi a bezpečne vzhľadom na vašich zamestnancov.

Rozsah: 7h

Pre koho je kurz určený: pre poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z a v zmysle Vyhlášky č. 358/2023 Z.z.

Cieľ: naučiť sa predchádzať /riešiť/ zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov sociálnej služby

Z obsahu:

Úvod

 • Analýza súčasného stavu, hrozby, prevencia
 • Najčastejšie prípady v SR kedy boli použite telesné obmedzenia
 • Prevencia pred aplikáciou telesných obmedzení

Modelová situácia

 • Prispôsobená pre konkrétne zariadenie
 • Vyzdvihnutie kladov
 • Poukázanie na nedostatky

Právne hľadisko použitia telesného obmedzenia

 • 10 zákona 448/2008 Z.z.
 • Rozlišovanie aplikácie telesných a netelesných obmedzení
 • Povinnosti pred, počas a po aplikácii telesných obmedzení.

Taktické hľadiská použitia telesných obmedzení           

 • Priestor
 • Osoba
 • Poloha osoby
 • Situácia

Pilier: Chráň seba

 • Modelová situácia, ku ktorým môže dôjsť pri obslužných činnostiach – hygiena, obliekanie, stravovanie, podávanie liekov
 • Taktické hľadisko
 • Právne hľadisko
 • Techniky bezpečného odchodu zo situácií ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnanca
 • Úniky z držaní a chytení, hryzení,
 • Obrana voči úderom a kopom

Pilier: Chráň kolegu

 • Modelová situácia agresívny pacient napadol kolegu
 • Spolupráca personálu v krízovej situácii
 • Špeciálne úchopy primerané veku, výške, váhe a pohlaviu klienta

Pilier: Chráň klienta

 • Modelová situácia hádka dvoch klientov
 • Starostlivosť o klienta javiaceho známky požitia alkoholu resp. Iných omamných látok
 • Deeskalácia konflitku dvoch klientov
 • Ochrana klienta pri napadnutí klientom
 • Bezpečný transport klienta z miesta
 • Spolupráca personálu v krízovej situácii
 • Praktický nácvik

Diskusia, záver

 • Otvorená diskusia
 • Odporúčania lektora

Deeskalácia konfliktu pomáha predchádzať alebo zmierniť negatívne dôsledky konfliktu, ako sú napríklad násilie, stres, poškodenie vzťahov a následná strata dôvery. Zároveň umožňuje obnoviť dialóg a spoluprácu medzi klientom a osobou poskytujúcou sociálne služby a nájsť riešenie, ktoré je pre všetkých uspokojivé. To si vyžaduje poznanie základných fyzických zručností, ako konať v takýchto náročných situáciách, vďaka čomu sa bude poskytovateľ i prijímateľ soc. služieb cítiť bezpečne, bez ohrozenia klientovho a svojho zdravia.

Kurz je vedený skúsenými lektormi s praxou v sociálnych službách. Kurz je interaktívny a zahŕňa teoretické vysvetlenia i praktické cvičenia, diskusie a prípadové štúdie. Kurz trvá 7 hodín. Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát o absolvovaní.

Kurz verbálna deeskalácia konfliktu v sociálnych službách ak bola verbálna komunikácia neúčinná je ideálny pre vás, ak chcete:

 • Zlepšiť svoje zručnosti komunikácie a riešenia problémov
 • Zvýšiť svoju sebadôveru a sebaovládanie
 • Znížiť svoj stres a vyhorenie
 • Zlepšiť kvalitu svojej práce a vzťahov s klientmi

Pridaj komentár