Umenie vyznať sa v druhých – psychologické know – how pre vedúcich pracovníkov a obchodníkov

Umenie vyznať sa v druhých
Nevyhnutným predpokladom byť úspešný v práci - je vedieť jednať s ľuďmi.

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

9. novembra 2016 - 8:00

KONIEC

10. novembra 2016 - 16:00

ADRESA

Bratislava   Zobraziť na mape

Nevyhnutným predpokladom byť úspešný v práci – je vedieť jednať s ľuďmi,  presvedčiť ich, riadiť, byť tvorcom tímu. Kurz dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich poznať, porozumieť im, správne analyzovať vonkajšie i skryté motívy ich konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách, naučiť sa s nimi vychádzať.

Témy vzdelávania

 • Aká je vaša schopnosť vyznať sa v druhých, intuícia, chyby pri vnímaní a posudzovaní druhých, chyby prvého dojmu, klamanie telom
 • Štruktúra osobnosti, IQ a EQ, čo je dôležitejšie, aké sú prejavy vysokého a nízkeho IQ alebo EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami
 • Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo
 • Ako môžete rýchle a správne rozpoznať osobnostné typy na základe vonkajších prejavov správania
 • Čo je zmeniteľné a skôr nezmeniteľné v povahách ľudí a ich charaktere, akú rolu hrá pohlavie, vek
 • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na správanie sa
 • „Beznádejné prípady“
 • Metódy na korekciu nežiaducich foriem správania u seba i druhých
 • Rozpoznanie záujmov, pohnútok konania druhých, predsudky a projekcie

Pre koho je školenie  určené

 • vedúci pracovníci
 • obchodníci

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 905 866 698

Email

alkp@alkp.sk

Prihláste sa na toto školenie už dnes.

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

Pridaj komentár