Ako na sebareflexiu lektora?

Ako na sebareflexiu lektora?

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu školení je osobnosť lektora. Tú tvoria pracovné predpoklady lektora, jeho charakter i temperament. K zásadným schopnostiam lektora patrí zároveň jeho schopnosť sebareflexie. Schopnosť, ktorá lektorom umožňuje formovať svoju osobnosť a tým aj zlepšovať svoje lektorské kompetencie. Ide o vnímavý proces, pomáhajúci lektorovi lepšie pochopiť seba, svoje emócie, motivácie a ciele.  Kde môže lektor hľadať priestor na sebareflexiu?

 • v nových postupoch/poznatkoch/ názoroch,
 • v problémových situáciách,
 • v hodnotení výsledkov vzdelávania,
 • v porovnávaní,
 • vo výzvach na sebahodnotenie.

Získať spätnú väzbu na svoju prácu môže lektor/ka aj od účastníkov vzdelávania.  Táto spätná väzba dokáže poskytnúť užitočné informácie o tom, čo robíte dobre a naopak, kde je priestor na zlepšenie. Okrem priameho dopytu môžete spätnú väzbu získavať aj pozorovaním.  Pozorujte mentálnu prítomnosť účastníkov na vašom školení. Sú angažovaní a aktívni? Záujem o nové poznatky a spolupráca bývajú zvyčajne dobrým indikátorom úspešnosti prepojenia obsahu a rozsahu vzdelávania.  Určite nezabudnite na debrief a záverečné vyhodnotenie. Podarilo sa splniť ciele vzdelávania, ktoré boli stanovené na začiatku školenia?  Neváhajte sa zároveň porovnávať s kolegami v oblasti, v ktorej pôsobíte. Môžete sa spýtať kolegov na ich názor a prístup k rôznym výukovým situáciám. Buďte otvorení/é zmenám, ktoré vyplynú z konštruktívnej kritiky.

Ďalšie inšpiratívne otázky na zamyslenie sa lektora/ky pri sebareflexii:

 • Čo som dosiahol/a za posledný rok a čím som hrdý/á na seba?
 • Aké sú moje silné/slabé stránky a ako ich viem využiť vo svojej práci a živote?
 • Ako sa cítim v súčasnej situácii a aké emócie a pocity ma momentálne ovplyvňujú?
 • Aké sú moje dlhodobé ciele a čo robím pre ich dosiahnutie?
 • Aké sú moje krátkodobé ciele a aké kroky som urobil/a, aby som ich dosiahol/a?
 • Aké okolnosti alebo faktory ma ovplyvňujú v pozitívnom/negatívnom zmysle a ako môžem s nimi lepšie pracovať, využiť vo svoj prospech?
 • Ako sa starám o svoje fyzické a duševné zdravie a ako môžem zlepšiť svoj životný štýl?
 • Čo mi prináša najväčšie šťastie a aké aktivity a vzťahy ma napĺňajú?
 • Aký je môj prístup k riešeniu problémov a aké metódy by som mohol/a použiť na zlepšenie svojich riešení?
 • Aký je môj vzťah k riziku a aké kroky môžem podniknúť, aby som bol/a viac odvážny/a otvorený/a novým skúsenostiam?
 • Aké sú moje najväčšie obavy a čo môžem urobiť, aby som sa s nimi vyrovnal/a?
 • Ako vnímam a zvládam stres?
 • Začiatok formulára
 • A čo ešte?

Povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste si kládli tie správne otázky, ktoré vedú k podnetným odpovediam na ceste k lektorskému majstrovstvu a profesionalite.

Autor článku: Karin Mikulášová