6 príbehov pre oživenie Vášho vzdelávania

6 príbehov pre oživenie Vášho vzdelávania

Príbehy vo vzdelávaní

Vo vzdelávaní storytelling (rozprávanie príbehov) slúži ako základ pre  kreatívne premýšľanie o danej téme.  Vždy záleží na tom, komu chcete daný príbeh rozprávať a kam tým vlastne smerujete, čo je cieľom.

Podľa typov príbehov delíme podľa nórskej školy storytellingu na:

  • autorské príbehy – vytvorené na základe postavy, prostredia alebo relaxácie (metóda stavby príbehu v relaxácii  sa tvorí podľa piatich dramatických bodov Gustava Freytag)
  • osobné príbehy – založené na základe spomienok alebo snov
  • už napísané príbehy – príbehy už hotové, od mýtov a rozprávok cez ďalšie žánre až po príbehy románové či filmové

Storytelling existuje stovky rokov a patrí k najprirodzenejším ľudským činnostiam. V severských krajinách sa často používa pri školeniach, na vyučovaní ale aj doma pri výchove detí.

Podľa výskumov storytelling:

  • podporuje analyticko – syntetické myslenie
  • rozvíja slovnú zásobu a kritické myslenie
  • podporuje aktívne počúvanie
  • zapája poslucháčov do  emocionálnych a poznávacích procesov, a tak rozvíja obidve mozgové hemisféry

 

Myslím si, že storytelling rozvíjí verbální kompetence učitelů, žáků a pracovníků v sociální sféře a schopnost kreativně myslet a improvizovat v komunikaci, což je nezbytné k fungování člověka. Storytelling doporučuji všem, kteří pracují s lidmi a chtějí je motivovat – tedy jak učitelům, tak nejrůznějším poradcům ve školství nebo sociálním pracovníkům.“  Jana Olejníčková

 

Ako to v praxi funguje?

Základom storytellingu je obraz,  ktorý chce rozprávač vyvolať v divákovej mysli. Rozprávač vytvára atmosféru a maľuje svoj príbeh pred zrakmi divákov, aby si ho a emócie s ním spojené mohli zapamätať a odniesť. Rozprávanie príbehov  môže veľmi dobre fungovať ako v rovine zábavy, tak aj v prenose informácií či v poznávaní.

Začnite používať vo vzdelávaní príbehy aj Vy! Pre začiatok Vám ich ponúkame rovno 6!