Čo otvára dvere príležitosti?

Niekto vybaví všetko a iný málo alebo nič. Na čom záleží? Prečo to niekomu ide ľahko a niekomu nie? Čo majú v sebe/za sebou tí, čo to vedia?
Smelo sa odvážim tvrdiť, že sú to DOBRÉ VZŤAHY. No ale ako ich vytvoriť? Čo na to vplýva? Bolo pre mňa inšpirujúce zistiť, že sú to vzťahy, ktorým sa učíme od malička. Naozaj od narodenia človeka formujú medziľudské vzťahy, najskôr v rodine, potom školské prostredie a v neposlednom rade pracovné prostredie. Vo všetkých týchto oblastiach môžu vznikať, vznikajú alebo aj nevznikajú dobré vzťahy. No a v každom prípade máme my sami na tom svoj podiel. Osobné ako aj pracovné vzťahy hlboko ovplyvňujú našu spokojnosť zo životom, preto je dobré poznať a pochopiť vzťahové väzby, ktoré nám dvere príležitostí môžu otvárať alebo zatvárať. Pre lepšie pochopenie, je treba vypočuť si odborníčku, ktorá sa tejto problematike venuje desaťročia a je celkom možné, že získame novú chuť a zmysel niečo v našich vzťahoch zmeniť.

https://alkp.sk/aktivity/vztahom-sa-ucime-od-narodenia/