Výhody vzdelávania v skupine

Výhody vzdelávania v skupine

Asociácii lektorov a kariérnych poradcov v zmysle citátu, ktorý je síce z obdobia pred naším letopočtom „Skúsenosť bez vedenia je viac ako vzdelanie bez skúsenosti.“ – Quintus Ennius (nar. 239 pred n.l.), ale platí aj v súčasnosti, realizujeme SKÚSENOSTNÉ VZDELÁVANIE. V odbornej terminológii môžeme povedať, že počas vzdelávania používame aktivizačné metódy a realizujeme interaktívne vzdelávanie.

Pri tomto druhu učenia sa, účastníci vzdelávania sú aktívnymi realizátormi svojho vzdelávania, motivovaní cez vlastnú predchádzajúcu skúsenosť z pracovného alebo osobného života.

Na efektívnosť skupinového vyučovania  bolo zameraných viacero výskumov, ktoré jasne dokazujú, že pri vzdelávaní v skupine dochádza k:

  1. efektívnejšiemu učeniu sa,
  2. okamžitej spätnej väzbe,
  3. zachovaniu ľudského kontaktu,
  4. rozvoju komunikácie najmä verbálnej
  5. podpore sociálnych vzťahov.

 

Ďalšie dôkazy pre vzdelávanie v skupine som našla v záverečnej práci PhDr. Miloša Bučka z roku 2007 na tému Aktivizujúce metódy – významný faktor zvyšovania efektívnosti vo vzdelávaní dospelých. Výskumná vzorka 100 respondentov – účastníci vzdelávania (19 a viac rokov) vybrali z 9 metód vzdelávania 4 najefektívnejšie pre proces učenia sa. Vybrané metódy je možné realizovať v iba skupine.

  1. Diskusia „Môžem si povedať svoj názor a čo si o tom myslím.“ „Zistím čo si myslia druhí.“ „Keď sa ten druhý mýli, môžem mu povedať, že je to inak.“ „Vysvetlím si s kolegom čomu navzájom nerozumieme.“
  2. Skupinová práca „Viac hláv, viac rozumu.“ „Je to dobré preto, lebo každého napadne niečo iné.“ „Keď pracujeme spolu, tak každý spraví to čo mu ide a čo vie.“ „Je to väčšia sranda ako keď robí každý sám.“
  3. Hranie a nacvičovanie situácií „Dostanem sa do situácie, ktorú možno naozaj niekedy zažijem a aspoň budem vedieť ako v nej možno budem reagovať.“ „Je veľmi zaujímavé byť chvíľu v roli niekoho iného. Môžem ho tak lepšie pochopiť.“ „Učím sa tak komunikovať s inými.“
  4. Rozhovor a analýza konkrétneho prípadu (kazuistiky) „Dozviem sa názor odborníka.“ „Môžeme sa porozprávať o skutočných prípadoch, ktoré sa skutočne stali.“

 

Naše skupinové kurzy vedú lektori s  odbornou lektorskou praxou v skupinách, ajto môže byť dôvod  prečo si vybrať vzdelávanie  v ALKP.