Tréning Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

júl
23

Tréning lektorských zručností

Teória je silná, ale praxi sa nič nevyrovná

OD ALKP | Aktuality
DETAIL