supervízia

mar
07

Supervízia v lektorskej praxi

Supervízia nielen ako nástroj zvyšovania profesionality, ale aj overovanie si vlastných postupov vo svojej práci

OD Editor | Videá
DETAIL