Súťaž o knihu Lektorské zručnosti od autorky Ivany Miklovič

Súťaž o knihu Lektorské zručnosti od autorky Ivany Miklovič

Pri príležitosti 6. narodením ALKP sme si pre Vás pripravili súťaž!

V duchu hesla: My oslavujeme a vy dostávate darčeky spúšťame súťaž o knihu Lektorské zručnosti od autorky Ivany Miklovič. Chcete ju vyhrať? Je to jednoduché!

 

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 2.11.2018 – 19.11.2018

Účastník súťaže: Účastníkmi súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Chcete vyhrať knihu Lektorské zručnosti od autorky Ivany Miklovič? Je to jednoduché! Dajte „Like“  súťažnému príspevku na facebooku a do komentára  pod príspevkom napíšte prečo by ste ju mali vyhrať práve vy.

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 20.11.2018 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Súťaží sa o:

Knihu Lektorské zručnosti od autorky Ivany Miklovič.

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený 20.11.2018 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 20.11.2018 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercovi bude výhra zaslaná poštou najneskôr do 10 dní odo dňa vyžrebovania výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: Súťaž o knihu Lektorské zručnosti od Ivany Miklovič nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.