Súťaž o 2 vstupenky v hodnote 100,-€

Súťaž o 2 vstupenky v hodnote 100,-€

Vážený priaznivci vzdelávania,

na našej Fb stránke prebieha do 15.9.2017 súťaž o 2 vstupenky na III.konferenciu ALKP s témou Vzdelávanie inak v hodnote 100,-€.  Stačí napísať komentár pod slideshow a následne príspevok verejne zdieľať prostredníctvom Fb. Podrobnosti o konferencii nájdete TU.

Sú ľudia, ktorí menili dejiny a 25.septembra 2017 v Banskej Bystrici tiež takí budú. Príďte sa inšpirovať od ľudí, ktorí to dokázali. Vzdelávajú INAK. Nielen preto, že doba si stále žiada nové, iné vedomosti, skúsenosti, ale aj preto, lebo sa to ľuďom, ktorým poskytujú vzdelávanie páči.

V slideshow uvidíte tváre, ktoré písali históriu vzdelávania:

  • Sokrates, ktorý nezanechal písané dielo. Jeho filozofia je známa z Platónových dialógov, zo Spomienok Xenofonta a z krátkych zmienok u Aristotela. Jeho najznámejší výrok bol οἶδα ουδὲν εἰδώς ([oida ūden eidōs] – „viem, že nič neviem“). Tento výrok sa dá vyjadriť tak, že človek nikdy nie je taký múdry, aby sa nemohol dozvedieť niečo viac.
  • Ján Amos Komenský – učiteľ národov, ktorý presadzoval školu hrou a pripisuje sa mu výrok: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ Aj pri vzdelávaní dospelých doteraz učíme lektorov uplatňovať jeho didaktické  zásady: 1) zásada názornosti – priama žiakova skúsenosť 2)zásada systematickosti a sústavnosti – učivo by na seba malo nadväzovať, nielen v jednotlivých predmetoch, ale aj medzi nimi 3)zásada aktívnosti – žiaci by mali svoje poznatky získavať vlastné skúsenosti, využívať ich v praxi 4)zásada trvalosti – treba sústavne učivo opakovať 5)zásada primeranosti – učiteľ by mal vychádzať z vekových a individuálnych schopností žiakov
  • Mária Terézia, ktorá porodila 16 detí a stihla aj vládnuť. Dbala o to, aby jej národ bol zdravý a vzdelaný. V decembri 1774 vydala Mária Terézia Všeobecný školský poriadok. Reformou školstva zaviedla povinnú šesťročnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Do školy mohli chodiť aj dievčatá, ktoré sa dovtedy oficiálne nikde nemohli vzdelávať.
  • Ľudovít Štúr, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo 1843), ktorý je známy aj jeho myšlienkami: „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“ (Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 55) alebo „Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“(Život domáci a pospolití. In: Slovenskje národňje novini, 1845, č. 25)

Slideshow ponúka aj tváre súčastnosti. Osoby, ktoré môžete na III.Konferencii ALKP osobne stretnúť a počuť:

  • Peter Kalčevský, rozpovie ako sa dostať skúsenosťou k úspechu. Vzdelávanie je dlhodobý proces, vyžaduje si čas a zodpovedný prístup lektora aj frekventanta. Ako však tento proces urobiť čo najefektívnejším? Čo je to metóda “learning by doing”? Ako využívať vo vzdelávaní nové a netradičné prvky, metódy, techniky a neprehnať to?
  • Juraj Hipš, prichádza na konferenciu s témou Tichý učiteľ. Vo vzdelávaní sa stalo módou využívať rôzne aplikácie, interaktívne tabule aj tablety. Môže v tejto konkurencii obstáť ticho? Na praktických príkladoch si ukážeme, aké nástroje má v rukách „tichý učiteľ“. Zažijeme si ako sa dá učiť silou ticha a aké prínosy do vzdelávania prináša.
  • Petr Turoň objasní dôležitosť kreativity lektora.  V současné době roste počet lektorů, přičemž teorie jednotlivých témat se často příliš nemění. Proto je důležité se od ostatních odlišit. A k tomu nám pomáhá kreativita. Ale kreativita není jen schopnost se odlišit, nýbrž i přizpůsobit se konkrétnímu klientovi tak, aby měl z našeho lektorování co největší užitek. V této přednášce se dozvíte, jak v sobě kreativitu najít, jak ji rozvinout a použít tak aby naše přednáška byla nezapomenutelná.
  • Tomáš Langermann, ktorý zaujal netradičnou prednáškou „Ako zbaliť dokonalú ženu“ Existuje mnoho stratégií ako JU získať. Jedna však úspešnosťou prevyšuje ostatné. Nebudeme simulovať návody, situácie, či ideálne postupy. Zažijete/zažite jednoduché veci, filozofiu, základ, ktorý nám dnes tak často uniká. Zažite Netradičnú prednášku. Aj ona môže byť jedným z kľúčových faktorov úspechu vo vzdelávaní.
  • Zuzana Zahradníková, nás prevedie o priemernosti a jedinečnostiAk budeme rozvíjať svoje slabé stránky budeme priemerní, ak silné stránky budeme jedineční. Využívate vo svojej práci naplno svoj potenciál? Ak nie, aj Vám sa zdá, že do popredia sa dostávajú Vaše slabé stránky? Kedy vyšší manažment firiem konečne pochopí, že najväčším aktívom firiem sú ľudia? Ako ich správne motivovať a inšpirovať k výkonom? Povedzme si o zážitkových metódach kariérového poradenstva, ktoré môžu byť prospešné pri nábore zamestnancov, ako súčasť Assesment centier, či pri rozvoji kľúčových talentov firmy, prípadne budúcich lídrov.

Výhercov vyžrebujeme 16.9.2017 a prostredníctvom Fb ich oslovíme. S ich súhlasom zverejníme mená výhercov. Tak nech sa páči Komentujte a Zdieľajte na Fb ALKP.