SÁM SEBE KARIÉRNYM PORADCOM – Čo sme sa dozvedeli na webinári?

SÁM SEBE KARIÉRNYM PORADCOM – Čo sme sa dozvedeli na webinári?

Sám sebe kariérnym poradcom

V stredu 30.3.2022 sme absolvovali ďalší zo série bezplatných webinárov v rámci celoročnej vzdelávacej iniciatívy ALKP „Môj projekt celoživotného vzdelávania.

Ponúkame Vám krátku rekapituláciu z celého webinára.

Lektorka Martina Harazinová hneď úvodu mala pre nás 3 dôležité správy.

Začali sme na prvý pohľad zlou správou.

A síce.. že nemáme k dispozícii 5 minútové cvičenie, vďaka ktorému budeme vedieť, ako sa kariérne posunúť, či aké je naše poslanie…..alebo kariérna cesta. Opäť sa potvrdzuje staré známe, že dôležité veci, potrebujú aj svoju adekvátnu časovú dotáciu.  Správna voľba profesie je v kariére absolútne kľúčová.

Ak chodíme do práce neradi, väčšinou si toto mínus kompenzujeme iným plusom v súkromí – napríklad koníčkami. Skúsme však rátať čas. V priemere sme v práci 8 hodín denne (ešte nerátame cestovanie do práce). Spánku venujeme približne tiež 8 hodín. Otázkou zostáva, prečo sa nám zvyšná tretina dňa tak rýchlo míňa a ako hovorí mnoho ľudí.. „na nič nemáme čas!“ Rozvoz do školy, do škôlky, cesta do práce, z práce, nákup, varenie, úlohy s deťmi, domácnosť… A je čas spať. Lektorka odporúča nájsť si v týchto ôsmych hodinách čas pre seba – vedome a začať na sebe pracovať.

Techniky kariérneho poradenstva, ktoré sme si následne prechádzali skutočne už na prvý pohľad či počutie vyjadrovali jednu nutnú vec – bude si k nim treba v kľude sadnúť a pomaly si cvičenia vypracovávať.

 

 

Prínosným bolo ozrejmenie typov rôznych kariér. Každý sme sa mohli typovo nájsť.

Lineárna kariéra– definovaná priamočiaro mocou, financiami a klasickým kariérnym postupom, bez odbočiek.

Expertný typ kariéry –  tu ide o ľudí, pre ktorých je dôležitá odbornosť – špičkoví lekári, vedci, nie je pre nich podstatný kariérny rast

Špirálový typ kariéry – poháňa ich drive, dosiahnu vrchol na určitom kariérnom stupni a už sa obzerajú po niečom inom

Tranzitná kariéra – nový typ kariéry. Ľudia pracujú, nezaujíma ich kariéra, moc, peniaze, odbornosť. Pracujú, len aby si uspokojili svoje finančné potreby a chcú sa venovať koníčkom.

 

Lektorka nám postupne predstavila 4 prístupy  – nástroje k formovaniu vlastnej kariéry. Kariérne poradenstvo, ako tradičný nástroj k rozhodovaniu sa akou pracovnou cestou chceme kráčať. K modernejším formám patrí koncept IKIGAI, ktorý sme už spomínali v januári počas webinára tvorba osobnej vízie, ďalej kariérny koučing a osobný business model, ktorý je naozaj inšpiratívny.

Lektorka viackrát spomenula, ak chceme byť sami sebe kariérnym poradcom, snáď najpodstatnejšie je na začiatku SEBAPOZNANIE. Ide absolútne zásadné základy, na ktorých môžeme stavať. Vziať si papier, dopriať si čas a pomenovať si konkrétne fakty má naozaj zmysel. Napríklad:

  • Ktoré činnosti nás bavili v detstve?
  • Čo nás inšpiruje – ľudia, aktivity, oblasti?
  • Kedy sme vo flow, kedy zabúdame na čas?
  • V čom nás druhí obdivujú?
  • Pri ktorých záležitostiach sa na nás obracajú naši priatelia?

Na webinári lektorka predostrela viacero aktivít kariérneho poradenstva, ktoré si každý z nás môže urobiť doma sám. Sám pre seba.

Napríklad aktivita „9 životov“, kedy máme rozdeliť papier na 9 okienok a do každého okienka  nakresliť  povolanie, človeka, vec, situáciu, postavu…čokoľvek… v prípade, že by sme mali neobmedzené množstvo fin. prostriedkov a nemuseli by sme riešiť prežitie. Čím by sme chceli byť? Prvé kresby zvyčajne nakreslíme rýchlo. Siedma, ôsma, deviata idú ťažko – avšak práve tieto nebývajú povrchné, ideme do hĺbky, dlho sa nad nimi zamýšľame.

Ďalšia pekná aktivita bola „detské túžby o povolaní.“ Čím ste chceli byť, až budete „veľkým?“ Vráťme sa do svojho detstva a hľadajme kvality, za ktorými nás to ťahá.

Tento webinár bol naplnený naozaj množstvom informácií, s ktorými treba pracovať doma, sám, v súkromí, v tichu a pohodlí. Tak, ako by to robil s vami kariérny poradca na stretnutí. Ak máte dosť sebadisciplíny a dokážete to, ste už krok v pred.

Na záver ešte odporúčania od lektorky: