Rozhovor: Aktuálna situácia na trhu práce vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu

Rozhovor: Aktuálna situácia na trhu práce vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu

Prinášame Vám rozhovor, ktorý reflektuje súčasnú náročnú situáciu. S certifikovanou kariérnou koučkou a poradkyňou Renátou Máčaiovou sme sa rozprávali o aktuálnej situácii na trhu práce vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu. Prajeme Vám príjemné čítanie 🙂

1. Čo prinesie na trh práce najbližšie obdobie?

Nedávno som písala článok o tom, ako bude trh práce v budúcnosti vyžadovať od ľudí  schopnosť prispôsobiť  sa rýchlo sa meniacim   podmienkam. Byť kreatívny, inovatívny, myslieť pružne. Aj keď v inom kontexte ako sme predpokladali, nastal čas tieto schopnosti a zručnosti naplno využiť už teraz a hľadať pre seba tie najvhodnejšie riešenia. Tie určite existujú, často však vyžadujú napríklad odvahu otvoriť sa niečomu novému. Očakávam totiž, že mnohí budú musieť prehodnocovať a riešiť svoje ďalšie kariérne smerovanie.

2. Menia sa aj témy, s ktorými chodia za Vami klienti?

Pracujem prevažne s klientmi z biznis prostredia. Tam sú pri potrebe maximalizácie výkonu a efektivity kľúčové pojmy motivácia a angažovanosť. Udržať si motiváciu a angažovanosť vyžaduje, aby práca  bola v súlade s našimi talentami, potrebami či hodnotami. Len vtedy je možné dávať dlhodobo  zo seba to najlepšie. Ak klientov sprevádzam pri nachádzaní oblasti pôsobenia, ktorá ich bude dlhodobo napĺňať, v tomto čase to nie je inak. Je dobré poznať svoje smerovanie, aj keď sa mnohí budú musieť na čas z cesty vychýliť. Tí čo prišli o prácu sú v tomto čase flexibilnejší ku kompromisom či dočasným alternatívnym riešeniam. A je to lepšia možnosť, ako tvrdošijne lipnúť na svojej predstave, ktorá sa v čase krízy nemusí naplniť vôbec. V pracovnej oblasti teda v oveľa väčšej miere hľadáme nazvem to krízové riešenia.

3. Aké výzvy prináša táto situácia kariérnym poradcom?

V súčasnej situácii, keď  mnohí  musia pripustiť, že sa ich pracovný život nebude vyvíjať podľa ich plánov, je to o citlivom sprevádzaní v procese zmeny, ktorou klienti prechádzajú. O objavovaní vnútorných zdrojov na jej zvládnutie, znovunachádzaní  motivácie a sily k ďalším krokom v pracovnej oblasti.  Potom o hľadaní a nachádzaní možností pre seba a v záverečnej fáze veľmi praktické poradenstvo a príprava  na úspešné zvládnutie zvyšujúceho sa konkurenčného boja na trhu práce. To vyžaduje mať veľmi dobrý prehľad a vedomosti o aktuálnych potrebách zamestnávateľov.

 4. Čo nás môže naučiť obdobie, ktorým práve prechádzame?

Okrem toho, čo tak prirodzene očakávame vo všeobecnosti, že budeme viac zrieť do pravých hodnôt, mi aj v súvislosti s kariérnym poradenstvom ako prvé napadá, naučiť sa byť pripravený na horšie časy. V oblasti kariéry to znamená aj v čase keď máme prácu a istoty, mapovať vývoj vo svojej oblasti, robiť si obraz o konkurenčných spoločnostiach, priebežne si  podľa súčasných požiadaviek upravovať svoje prezentačné materiály, budovať si svoju osobnú značku a hlavne neprestávať si tvoriť  sieť užitočných  kontaktov, ktoré sa môžu hlavne v čase krízy veľmi hodiť. Tí, ktorí na trh práce prichádzajú s touto výbavou, majú výrazný náskok pred ostatnými. Ďalej nás tento čas môže naučiť  hľadať  aj oblastiach a možnostiach, nad ktorými sme doteraz ani neuvažovali. Veľakrát je tento proces pre klienta veľmi objavný.

5.Čo by ste na záver odporučili tým, ktorým sa v súčasnosti rúcajú ich pracovné plány?

Aby nespúšťali z očí svoj cieľ, aj keď majú pocit, že sa od neho začínajú vzďaľovať. Mnohých aktuálna situácia donúti na nejaký čas vzdať sa plánov, robiť kompromisy, avšak s vidinou cieľa omnoho ľahšie zvládnu nepríjemné rozhodnutia, ktoré budú musieť robiť, pretože budú vedieť, že sú dočasné. Aj v kariérnej dráhe sa počíta s nepredvídateľnými situáciami.  Kríza je však vždy príležitosťou pre rast. Máme tú príležitosť práve k dispozícii.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor!

Krásny deň Vám želá tím ALKP 🙂