Pandémia, boom online kurzov a naša asociácia… Ako sa máme a čo robíme?

Pandémia, boom online kurzov a naša asociácia… Ako sa máme a čo robíme?

Pandémia:

Pandémia nám všetkým dala resp. dáva veľkú lekciu. Vzdelávanie je jednou z mnohých oblastí, ktoré dostalo „STOPKU“ avšak len dovtedy, kým nezažilo „svoju renesanciu“ online vzdelávanie. Aj my sme trendoví, aj my sme sa prispôsobili situácii a v duchu darwinizmu sme vzdelávali online.

 

Online či prezenčné vzdelávanie?

Naša prax nám ukazuje, že prezenčné vzdelávanie je viac žiadané a viac efektívne ako online vzdelávanie. Vieme to preto, že sme zrealizovali vlastný  prieskum :), ktorý ukázal, že

  • obe formy vzdelávania (prezenčné a online vzdelávanie) majú svoje výhody a nevýhody avšak viac respondentov odpovedalo, že uprednostňuje prezenčné vzdelávanie pred online vzdelávaním.

 

Kým online vzdelávanie je časovo flexibilné a v pohodlí domova, niekedy dokonca aj v pyžame šetríte náklady za cestovanie alebo ubytovanie. Môžete natrafiť na online kurzy zahraničných lukratívnych škôl. Avšak pri online vzdelávaní sa nedokážete dlho sústrediť, ľahko stratíte pozornosť či motiváciu a z celodenného sedenia na stoličke za PC Vás môže rozbolieť chrbát (to hovoria skúsenosti z nášho mini priekumu).

Pri prezenčnom vzdelávaní je najdôležitejší a neoceniteľný priamy ľudský kontakt, ktorý zohráva úlohy pri získavaní odborných znalostí. Konverzujete a priamo diskutujete. Prezenčné vzdelávanie je nevyhnutné tam, kde prax je dôležitejšia ako teória.

 

Aké vzdelávanie uprednostňujete Vy?

 

Niekedy je to na jednotlivcovi, k čomu viac inklinuje. V každom prípade či sa už radšej vzdelávate online alebo prezenčne, podstatné je, že sa vzdelávate a rozvíjate svoju osobnosť.

 

Ako sa máme my v ALKP počas pandémie? Na odpoveď použijeme slová našej pani prezidentky z rozhovoru, ktorý urobila pre www.nocka.sk.

 

Nech sa páči:

1.Aká je aktuálna úloha Vašej asociácie v období súčasnej pandémie?

Žiadna polievka sa neje taká horúca ako sa uvarí. Našou prvoradou úlohou bolo dokončiť nosné akreditované kurzy Lektor a Kariérne poradenstvo. Keďže akreditované vzdelávacie programy majú svoje prísne pravidlá, ktorým sa vzdelávacie organizácie musia podriadiť, čakali sme na usmernenia Ministerstva školstva…. Kurzy sme šťastne dokončili a pýtali sme sa nielen na reakcie účastníkov, ale aj lektorov a moja odpoveď pokračuje v druhej otázke .

2. Aké nové možnosti ponúka táto kríza pre Vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?

Na vzdelávaní v ALKP sa nič nemení, stále bude platiť u nás Komenského princíp Škola hrou, modernejšie povedané zážitkové vzdelávanie. V období pandémie sme zrealizovali niekoľko online kurzov, s úspešnými hodnoteniami účastníkov vzdelávania. Avšak sledovali sme aj efektivitu a „človečinu“ . Nech je to akokoľvek progresívne, osobný kontakt zdieľaný fyzickou prítomnosťou v skupine, nič nenahradí.

3. Ako Vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu vírusu Corona – COVID – 19?

Dokončili sme čo sme mali, pripravujeme sa na opäť „normálny stav“ a nechali sme oddýchnuť nielen seba, ale aj lektorov. Okrem straty príjmov sa nikto z vyťažených lektorov nesťažoval na voľno. Určite poznáte príbeh o Ostrení píly od Stephen Covey:

Predstavte si, že pri ceste lesom uvidíte človeka, ako s veľkým nasadením podrezáva strom.

„Čo to robíte?“ spýtate sa ho.

„To je snáď jasné, nie?“ odpovie vám trochu nezaťaženom a v zhone.

„Rúbe strom.“

„Vyzeráte hrozne uťahane! Ako dlho sa s tým morí?“

„Cez päť hodín. Už toho mám fakt dosť. Je to strašná drina.“

„Tak prečo si nedáte na pár minút padla? Mohli by ste si aspoň naostriť pílu. Určite by vám išla práca lepšie.“

„Na to nemám čas. Mám veľa práce.“

 

Posledným z jeho siedmich návykov je nájsť si čas na také pravidelné „ostrenie píly“ v našom živote.