Newsletter č. 3: Výstupom projektu CORD bude publikácia s radami pre podnikateľov. Pomôže vám expandovať do zahraničia

Newsletter č. 3: Výstupom projektu CORD bude publikácia s radami pre podnikateľov. Pomôže vám expandovať do zahraničia

Malé a stredné podniky sú motorom rozvoja každej vyspelej ekonomiky, vyváženého a rovnomerného územného rozvoja každej krajiny. Tomuto trendu, bežnému vo svete, sa v záujme ekonomickej súčinnosti a integrácie s vyspelými krajinami postupne prispôsobuje aj Slovensko.

Zmena politického režimu, 25 rokov samostatnosti Slovenska ako aj pomaly 15 ročné členstvo v EÚ dali rozvoju súkromnej podnikateľskej sfére výrazný impulz.  Pre tých, ktorí už začali podnikať, ale predovšetkým pre tých, ktorí o takejto možnosti ešte len uvažujú, budú určite dobrým sprievodcom a poradcom publikácie, ktoré partneri pripravujú v rámci projektu CORD „Crossing Bridges with the Help of Ambassadors“, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Za účelom prebudenia záujmu o naše publikácie vám budeme počas ich príprav prinášať niektoré, podľa nás, zaujímavé články:

Chceli by sme vás tiež upozorniť na zaujímavé podujatia, ktoré by mohli pomôcť vášmu podnikaniu nie len doma, ale aj v zahraničí.:

Partneri projektu CORD: