Prvý workshop ALKP, 29.11. – 30.11.2013, Vyhne

Prvý workshop ALKP vo Vyhniach dňa 29.11. – 30.11.2014.