Príprava poradcov na poskytovanie efektívnych poradenských služieb zamestnanosti

Príprava poradcov na poskytovanie efektívnych poradenských služieb zamestnanosti

                                      Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder                                    

v rámci medzinárodného projektu „Tréning zručností pre efektívnu prax“

organizuje

dve bezplatné vzdelávacie aktivity

s názvom

Príprava poradcov na poskytovanie efektívnych poradenských služieb zamestnanosti

v rozsahu 100 hodín (48 hodín prezenčne a 52 hodín dištančne).

Termíny vzdelávacích aktivít:

Vzdelávacia aktivita od 13.05.2016 do 28.05.2016
Vzdelávacia aktivita od 03.06.2016 do 25.06.2016

Prezenčná časť vzdelávacej aktivity sa uskutoční vždy v piatok a v sobotu

             od 9.00 do 15.00 hod. (resp. v piatok je možnosť od 13.00 hod. do 19.00 hod.).

Počet účastníkov

10 osôb/vzdelávacia aktivita

Miesto konania praktickej časti vzdelávania

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder

Kúpeľná 3544/33

932 01 Veľký Meder

Ak Vás naša ponuka zaujala  potvrďte prosím Vašu účasť na vzdelávacej aktivite vyplnením prihlášky a jej zaslaním na e-mail:

ildiko.hanuliakova@gmail.com do 30.04.2016

V  prípade otázok môžete nás kontaktovať telefonicky: 0905928862 alebo e-mailom: ildiko.hanuliakova@gmail.com.

Harmonogram vzdelávania nájdete tu.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej únie v rámci programu ERASMUS+.