Prieskum užívateľov portálu Asociácie lektorov a kariérnych poradcov www.alkp.sk

Cieľom prieskumu, ktorý sme realizovali v priebehu mesiaca marec 2014 bolo zmapovať postoje, vzťah,  očakávania, motivácie aktívnych a pasívnych užívateľov k portálu www.alkp.sk.

Prieskum bol orientovaný na tri cieľové skupiny:

 1. Registrovaní užívatelia, ktorí si nevyplnili Lektor/Kariérny poradca (L/KP) profil v čase bezplatného zverejnenia profilov a ich profil je nefunkčný aj po 1.2.2014.
 2. Registrovaní užívatelia, ktorí mali L/KP profil v čase bezplatnej možnosti zverejnenia aktívny ale po spoplatnení po 1.2.2014 svoj profil nepropagujú.
 3. Registrovaní užívatelia, ktorí majú svoj profil aktívny aj po 1.2.2014 a stali sa členmi ALKP.

Vzhľadom k tomu, že sme zadefinovali tri cieľové skupiny, boli použité tri rôzne dotazníky s otázkami, ktoré mali ambíciu sledovať postoje cieľovej skupiny voči ALKP a jeho portálu.  Prieskum bol realizovaný rozoslaním e-mailov.

Výsledky prieskumu podľa jednotlivých cieľových skupín

1) Registrovaní užívatelia, ktorí si nevyplnili L/KP profil v čase bezplatného zverejnenia profilov a ich profil je nefunkčný aj po 1.2.2014

Počet vyplnených a spracovaných dotazníkov: 2

Počet zaslaných dotazníkov: 7

E-mail si prečítali: 2 respondenti

Otázka č.1: Sledujete aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov?

Odpovede:

 • Áno, prostredníctvom newslettrov.
 • Áno, prostredníctvom newslettrov a Facebook-u.

Otázka č.2: Ako hodnotíte aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov?

Odpovede:

 • Nestíham to zatial velmi sledovat. Neviem presne co by mi to mohlo pomoct, tak zatial idu aktivity mimo mna.
 • Keďže žijem momentálne v Nemecku, ťažko sa mi to hodnotí. Pri mojom pobyte na Slovensku sa mi bohužiaľ nepodarilo osobne sa skontaktovať s ALKP, čo ma dosť mrzí. Tak by som si urobila naozaj obraz.

Otázka č.3: Viete o tom, že máte možnosť propagovať svoje lektorské/kariérno poradenské  služby prostredníctvom portálu www.alkp.sk?

Odpovede:

 • Nedostatok času – nedôsledne prečítanie výhod.
 • Nakoľko som stále vyzývaná, aby som zaplatila poplatok. Pri registrácii v lete 2013 počas mojej dovolenky na Slovensku som bola ubezpečená, že žiadny poplatok platiť nemusím. Takže táto situácia ma dosť odrádza. Raz je to tak, a potom anonymne cez internet je to inak. Takže som túto možnosť nevyužila. A pritom počas môjho pobytu na Slovensku by som asi mala o čom rozprávať. Minimálne o možnostiach v Nemecku. Ale disharmónia medzi tým, čo mi bolo povedané a tým, čo je skutočnosť ma odrádza. Ospravedlňujem sa za úprimnosť.

Otázka č.4: Čo by Vás presvedčilo aby ste profil v súčasnoti začali využívať?

Odpovede:

 • Individualne stretnutie a vysvetlenie principu funkovania asociacie.
 • Keby bola dodržaná podmienka, ktorá bola daná pri mojej registrácii, a síce – bez poplatkov. Ide totiž o princíp. Ak je raz povedané, že ak sa registrujete do určitého dátumu, nemusíte platiť nič, tak to má platiť. A nie naopak.

Otázka č.5: Aký kurz pre rozvoj lektorských zručností by ste si vybrali z nasledovných  možností?

Odpovede:

 • Neakreditovaný 3 dňový kurz v cene 100,- Euro.
 • Akreditovaný kurz zadarmo v trvaní 14 dní a akreditovaný kombinovaný kurz v trvaní 7 dní za cenu 250,- Euro.

Výsledky prieskumu podľa jednotlivých cieľových skupín

2) Registrovaní užívatelia, ktorí mali L/KP profil v čase bezplatnej možnosti zverejnenia aktívny

ale po spoplatnení po 1.2.2014 svoj profil nepropagujú

Počet vyplnených a spracovaných dotazníkov: 4

Počet zaslaných dotazníkov: 18

E-mail si prečítali: 8 respondentov

Otázka č.1: Sledujete aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov?

Odpovede:

 • Áno, prostredníctvom newslettrov, áno, prostredníctvom Facebook-u.
 • Áno, prostredníctvom newslettrov.
 • Nie, aktivity ALKP nesledujem.
 • Áno, prostredníctvom newslettrov.

Otázka č.2: Ako hodnotíte aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov?

Odpovede:

 • Pozitivne, aj ked bohužiaľ v Bratislave sa toho az tak moc nedeje.
 • Vítam iniciatívu a považujem ju za výborný nápad.  Chýbalo to lektorom, ktorí majú záujem pracovať systematicky. Stretávanie sa lektorov je tiež veľmi prospešná vec, kedy si môžeme vymieňať informácie.
 • Teším sa, že niečo takéto na Slovensku existuje. Je to určite skvelý východiskový moment pre množstvo ašpirujúcich, ako aj už etablovaných lektorov.
 • Zatiaľ  ako nejaké aktivity v Bratislave, netýkajúce sa Košíc.

Otázka č.3: Zaregistrovali ste informáciu, že lektorský/kariérno-poradenský profil na portáli www.alkp.sk je od 1.2.2014 spoplatnený?

Odpovede:

prieskum_2014_1

Otázka č.4: Mohli by ste pomenovať dôvody, prečo ste sa rozhodli ďalej nevyužívať možnosti, ktoré profil ponúka?

Odpovede:

 • Pochybujem, že mi to niečo prinesie. Robím aktívne obchod aj marketing svojich školení, takže zatiaľ to nejako nepotrebujem.
 • Mienim využívať všetky aktivity, ktoré ponúkate. Nakoľko sa mi blíži dôchodkový vek, rada by som sa venovala lektorovaniu v budúcnosti intenzívnejšie.
 • Priveľa iných pracovných aktivít.
 • Kvôli financiám.

Otázka č.5: Čo by Vás presvedčilo, aby ste sa rozhodli za profil uhradiť inzertný poplatok alebo poplatok za členstvo v ALKP?

Odpovede:

 • Štatistika, nejaké dáta – kto z klientov (hlavne väčších firiem) chodí na web, aká je tam návštevnosť, proste benefity čo mi to dá okrem toho že budem mať niekde len fotku a popis….
 • Členstvo si obnovím – momentálne mám veľa povinností a málo financií…
 • Menej tých mojich vlastných aktivít :).
 • Ak by to bolo pre mňa, vzhľadom k môjmu pracovnému  zameraniu naozaj výhodné.

Otázka č.6: Aký kurz pre rozvoj lektorských zručností by ste si z nasledovných možností vybrali?

Odpovede:

prieskum_2014_2

Výsledky prieskumu podľa jednotlivých cieľových skupín

3) Registrovaní užívatelia, ktorí majú svoj profil aktívny aj po 1.2.2014 a stali sa členmi ALKP

Počet vyplnených a spracovaných dotazníkov: 16

Počet zaslaných dotazníkov: 28

E-mail si prečítali: 23 respondentov

Otázka č.1: Prečo ste sa rozhodli využívať lektorský profil/profil kariérneho poradcu naďalej aj po skončení možnosti jeho bezplatného zverejnenia?

Odpovede:

 • Pretože si myslím, že je fajn mať niekde na internete zverejnené informácie o mojom lektorskom pôsobení.
 • Pre silu networkingu, internetu, kontaktov a komunity spoločných záujmov, profesie.
 • Propagácia mojich lektorských aktivít. Je potrebné sa reklamovať, www.alkp.sk je určite správne miesto.
 • Vidím v tom možnosť zviditeľnenia a následne možnosť nájsť uplatnenie v tomto odbore a získať pracovnú príležitosť.
 • Vidím možnosť zvyšovať svoje vedomosti prostredníctvom ponúkaných vzdelávacích kurzov.
 • Z dôvodu generovania potenciálnych pracovných príležitostí.
 • Dobrá reklama, možnosť uplatnenia.
 • Lebo je to moje povolanie, poslanie aj záľuba a uvítala som formu byť v stavovskej organizácii.
 • Reklama na správnom mieste.
 • Komfortné zabezpečenie servisu, starostlivosti..perspektíva pracovných príležitostí.
 • Pretože v tom vidím potenciál do budúcnosti, očakávam, že to mi to pomôže  v mojej lektorskej činnosti /kontakty, ponuky práce, trendy v vzdelávaní…./.
 • Je vhodné, aby som mal za sebou silnú spoločnosť, ktorá môže moje služby prezentovať a môže mi ponúknuť a zabezpečiť príležitostnú prácu a vzdelávanie.
 • Pretože budem viac viditeľná a ľahšie objaviteľná v prípade záujmu nejakej organizácie, ktorá hľadá lektorov. A teda ľahšie si nájsť zaujímavú prácu.
 • Považujem to za dobrý spôsob ako sa zviditeľniť a získať klientov.
 • Predpokladám, že pomocou Vašej stránky sa aj my rýchlejšie dostaneme do povedomia verejnosti – potenciálnych klientov.

Otázka č.2: Ako sa Vám s lektorským/kariérno poradenským profilom pracuje?

Odpovede:

prieskum_2014_3

Otázka č.3: Čo na portáli www.alkp.sk hodnotíte pozitívne?

Odpovede:

 • Možnosť sebaprezentácie a študijné materiály.
 • Budovanie siete lektorov a kariérnych poradcov, aktuálne novinky a newsletter.
 • Prehľadný a aktuálny.
 • Všetko.
 • Prehľadnosť, zaujímavé informácie, možnosť zdieľania odborných dokumentov, prezentácií.
 • Dá sa v ňom dobre orientovať aj „bežným užívateľom“ veľmi rýchlo.
 • Prehľadnosť, dostupnosť informácií.
 • Neviem zhodnotiť chodím tam málo.
 • Pružnosť a aktuálnosť informácií.
 • Je pekná a zaujímavá.
 • Prístup k podkladom pre vzdelávanie a aktuálne informácie o ALKP a pod.
 • Všetko.
 • Už to, že vôbec je…., prehľadná stránka, stále aktualizované info.
 • Prehľadnosť portálu.

Otázka č.4: Čo by ste na portáli www.alkp.sk doplnili/zmenili?

Odpovede:

 • Viac praktických informácií pre lektorov.
 • Zatiaľ neviem…
 • Nemám návrhy.
 • Zatiaľ nič.
 • Nič.
 • Doplniť viac materiálov, tipy a rady skúsených lektorov.
 • Aktuálne ponuky pripravovaných, či realizovaných vzdelávacích aktivít jednotlivých jej členov. Okrem aktivít realizovaných v priestoroch ALKP aj aktivity, ktoré si sami organizačne zabezpečujú jej členovia vo svojich priestoroch mimo sídla ALKP.
 • Momentálne mi nič nenapadá, pravdupovediac nechodím tam denne.
 • Tým že tam chodím málo zmenu nechám na vás.
 • Myslím, že zatiaľ nič.
 • Ako som vyššie spomínala, bolo by podľa mňa vhodné zjednodušiť prístup firiem ku lektorom alebo KP. Keď sa otvorí úvodná stránka, ako firma by som nevedela, ako pokračovať. Musím len intuitívne skúšať.
 • Viac podkladov pre vzdelávanie, konkrétnejšie informácie o realizácii odborného vzdelávania, termíny a pod. (ktoré by mohlo byť aj cez víkendy).
 • Nič by som nemenila.
 • Nič.
 • Zatiaľ by som nemenila a nedopĺňala nič, čas ukáže či to neskôr bude potrebné.

Otázka č.5: Aké sú Vaše očakávania od členstva v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov?

Odpovede:

 • Očakávam nové podnetné informácie pre lektorov, vzdelávania, workshopy.
 • Aktuálne a pravidelné informácie, 1x ročne osobné stretnutie – konferencia, novinky z odborov, vzdelávanie, možno i spoločné projekty…
 • Ponuka práce a vzdelávania, kontaktov a priateľov.
 • Byť zastrešená kvalitnou, uznávanou a profesionálnou asociáciou a nájsť si pracovné uplatnenie.
 • Informovanosť, zastupiteľnosť, účasť na tvorbe legislatívy, výmena skúseností, ďalšie vzdelávanie, sieťovanie, pomoc, priateľstvá.
 • Výmena pracovných skúseností, zdieľanie PPT prezentácií a workbookov, pracovných postupov a metód…
 • Uplatnenie na trhu práce.
 • Pokračovať v tom, čo sa už sa začalo realizovať – workshopy, ponuka podporných materiálov (mnohí lektori majú spracované svoje, ale pre inšpiráciu je to fajn nápad).
 • Workshopy zamerať vždy tematicky a druhá časť na výmenu skúseností, aktivít, cvičení, inovatívnych foriem, metód, … práce so skupinou.
 • Mňa by zaujali aj jednodňové odborné semináre.
 • V prípade, že by sa ALKP zapojilo do nejakej výzvy na predkladanie projektov, zapojenie jej členov z rôznych regiónov do realizácie.
 • Byť pri zdroji informácií a v kruhu rovnocenne orientovaných odborníkov.
 • V prvom rade práca a novinky o lektorskej činnosti.
 • Pracovné príležitosti, dostupnosť informácií.
 • Kontakty, ponuky práce, informácie o trendoch v vzdelávaní.
 • Efektívna spolupráca, informovanosť o možnostiach príležitostného lektorovania, možnosť bezplatného odborného, rozširujúceho vzdelávania ( aj počas víkendov), podpora našej činnosti, zastúpenie záujmov lektorov a „zastrešenie“ pod silnou organizáciou.
 • Verím že získam nové vedomosti, kontakty a klientov.
 • Viac pracovných ponúk.
 • Stretnutia členov s cieľom informovať lektorov o nových trendoch vzdelávania. Zapájanie lektorov do vytvárania podkladov vzdelávania.

Otázka č.6: Aký kurz pre rozvoj lektorských zručností by ste si vybrali z nasledovných možností?

Odpovede:

prieskum_2014_4