Pozývame vás na Prvú konferenciu ALKP

Pozývame vás na Prvú konferenciu ALKP

Pozývame vás na Prvú konferenciu Asociácie lektorov a kariérnych poradcov s témou Ako sa stať úspešným lektorom.

Aký je úspešný lektor? Taký, ktorý má veľa zákaziek? Taký, ktorý má plný diár? Alebo profesionál, ktorého opakovane zavolajú na školenie, pretože s ním boli spokojný?

Nechceme vám ponúknuť instantný návod na úspech, chceme, aby ste sa o tom, čo stojí za úspechom lektora dozvedeli od ľudí, ktorí sa dlhé roky pohybujú v brandži.  Od ľudí, ktorých diár je plný, ktorí na sebe neustále pracujú a posúvajú hranice svojej komfortnej zóny.

Naši speakri už roky úspešne fungujú na trhu vzdelávania, vedia, ako správne nastaviť analýzu vzdelávacích potrieb tak, aby vzdelávanie naplnilo svoj cieľ, vedia ako efektívne komunikovať s odbornou verejnosťou a budovať svoju odbornú reputáciu. Majú tiež  bohaté skúsenosti s používaním myšlienkových máp, obrázkov a príbehov vo výučbe, uvedomujú si potrebu a silu nenásilnej komunikácie v náročných situáciách v pozícii lektora a tiež to, že celok je viac než súčet častí.

O svoje know – how sa s vami veľmi radi podelia.

Kedy?

13. 10. 2015

Čas

9.00 – 17.00

Kde

Hotel Lux, Salón Primátor,  Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica

Koľko bude stáť vaša investícia do informácií a podnetných stretnutí?

Pre členov ALKP 40 €

Pre ostatných 50 €

Prihláška na konferenciu tu.

Profily speakrov nájdete tu.

Program konferencie

9.00 – 9.30   Registrácia +  ranná káva

9.30 – 9.45    Príhovor prezidentky Asociácie lektorov a kariérnych poradcov (Emília Jányová Lopušníková)

9.45 – 10.30  Analýza vzdelávacích potrieb (Eva Lešková)

Každý dobrý lektor vie čo je analýza vzdelávacích potrieb. Viete naozaj efektívne zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb tak, aby ste získali zákazku a po úspešnom vzdelávaní vás opäť kontrahovali?

Vízia každej efektívnej organizácie vychádza z potreby byť konkurencieschopná a neustále sa zlepšovať. Vzdelávanie zamestnancov patrí medzi jej kľúčové nástroje dosahovania strategických cieľov. Zárukou profesionálneho prístupu k tvorbe plánu rozvoja ľudských zdrojov v organizácii je aplikácia systémového prístupu v profesijnom vzdelávaní, t. j. identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb, ciele / plánovanie a projektovanie vzdelávania, realizácia, hodnotenie a diagnóza. V 1. kroku je dôležité  vykonať analýzu vzdelávacích potrieb.

Kvalitná analýza a následné stanovenie cieľov sú zárukou toho, že investície do vzdelávania prinesú očakávané výsledky v podobe relevantných vedomostí, zručností a postojov. Zároveň sú indikátorom profesionálnej spolupráce všetkých participujúcich subjektov v tomto procese, v ktorom koncovým „hráčom“ a kľúčovým aktérom vzdelávania  je lektor ďalšieho vzdelávania.

10.30 – 11.15  Propagácia lektorov prostredníctvom profesionálnej siete LinkedIn

Sieť LinkedIn je jedným z najefektívnejších nástrojov ako komunikovať s odbornou verejnosťou, budovať svoju odbornú reputáciu a získavať nové kontakty. Ak patríte medzi ľudí, ktorí preferujú osobný kontakt pred virtuálnym a máte pocit, že sociálne siete vás už unavujú, možno stačí len zmeniť spôsob, akým ich používate.
V tomto príspevku získate tipy a triky na to, ako vytvoriť, udržiavať a efektívne používať váš LinkedIn profil ako nástroj pre váš profesionálny úspech.

11.15 – 12.00  Skúsenosti s používaním myšlienkových máp, obrázkov a príbehov vo výučbe (Ivan Sámel, Vladimír Homoľa)

V obrovskom pretlaku informácií dnešnej doby sú „živou vodou“ vo výučbe obrázky a príbehy.
Veľa vypovedajúci obrázok, či príbeh je za 1 000 slov.
Hoci v príbehoch ide často krát o zjednodušenie, vzdelávacie efekty sú pri ich správnom použití takmer neprekonateľné.
Myšlienkové mapy zas podnecujú mozog k lepšiemu zapojeniu sa do vzdelávacích procesov.

Témy predstavia dlhoroční skúsení lektori.

12.00 – 13.00  Obed

13.00 – 13.45  Nenásilná komunikácia v lektorskej praxi (Eva Pénzesová a Andrea Lánczoš)

„…pomocou Nenásilnej komunikácie dokážeme vytvoriť v prvom kroku „bezpečné vnútorné prostredie“ v sebe aj v  náročných situáciách v pozícii lektora (alebo v hociktorej role nášho života)   a v druhom kroku s týmto posilneným vnútrom vieme počúvať druhú stranu (tzv. žirafími ušami)  a zároveň empaticky na ňu reagovať (kde  „empatia“ neznamená súhlas…). Takýmto spôsobom vieme pôsobiť na vytváranie „bezpečného vonkajšieho prostredia“, kde druhá strana rýchlo zistí, že nemusí „bojovať“, lebo má priestor – zistí, že jeho potreby sú pre nás takisto dôležité ako naše a v tejto atmosfére tvorivo vieme spoločne nájsť také riešenie, v ktorom sme obe strany spokojné … „

13.45 – 14.15  Coffee break

14.15 – 15.00  Dramaturgia vzdelávacej aktivity (Karol Herian)

„Celok je viac než súčet častí“ – takto môžeme vyjadriť hlavnú ideu prednášky. Ako však tento celok navrhnúť a vystavať? Aké princípy platia pri dramaturgii krátkodobého či dlhodobého vzdelávania, ako si osvojiť pravidlá a cit pre skladbu, vyváženosť, rytmus a plynulosť programu? V prakticky ladenej prednáške prinesieme mnohé odpovede…

15.00 – 15.15  Overovanie odbornej spôsobilosti lektorov / Certifikácia (Emília Jányová Lopušníková)

15.15 – 15.30   Supervízia v lektorskej praxi (Roman Mojš)

15.30 – 16.30  Panelové diskusie

16.30  Záver

Pridajte sa k nám a stretnite sa so zaujímavými ľuďmi, vymeňte si skúsenosti, načerpajte nové informácie z lektorského sveta.

Pre členov a priaznivcov ALKP ponúkame limitovaný počet vstupeniek. Vstupeniek je len 26!   V prípade, že sa chcete zúčastniť podujatia, vyplňte tento on line formulár.

* 5 tém * 5 zaujímavých prednášok * každá za 10 € * a to všetko na 1 mieste *

Vstupné 50 €, pre členov ALKP 40 €

Platbu je potrebné uhradiť na číslo účtu 5036419455/0900 Slovenská sporiteľňa do 6.10.2015. V poznámke pri platbe uveďte vaše meno a priezvisko. Ako variabilný symbol uveďte 1310.

Tešíme sa na stretnutie s vami!