Podnikanie prihraničných slovensko-maďarských regiónoch dosah

Podnikanie prihraničných slovensko-maďarských regiónoch dosah

Projekt CORD (Crossing Bridges with the Help of Ambassadors), realizovaný rámci Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, sa dostal do svojho finále. Počas takmer dvoch rokov sa prostredníctvom svojich aktivít snažil podporovať a pomôcť potenciálnym i existujúcim podnikateľom a podnikateľkám zvýšiť ich konkurencieschopnosť, zintenzívniť atraktivitu ich regiónu, či prispieť vo zvýšenej miere k  ekonomickému rozvoju prihraničných slovensko-maďarských regiónov. A my, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, sme boli aktívne pri tom.

Aké sú teda výsledky projektu v číslach?

  • 4 ks Sprievodca podnikaním (Podnikanie v Maďarsku, Podnikanie na Slovensku – pripravené v dvoch jazykových mutáciách – slovenčine I maďarčine)
  • 70000 oslovených ľudí cez sociálne médiá
  • 2 videá o podnikaní v Maďarsku a na Slovensku
  • 17 podujatí zorganizovaných partnermi projektu
  • 2 webové portály podporných služieb
  • 400 účastníkov v aktivitách projektu

Pre potenciálnych, či existujúcich podnikateľov však nie sú až tak dôležité čísla ako tie výstupy, ktoré môžu mať pre nich reálny prínos. Nech sa páči, tu sú:

 

Sprievodca podnikaním alebo ako robiť biznis v Maďarsku a na Slovensku

Máte podnikateľskú myšlienku, ktorú by ste radi zrealizovať? Vynikajúci produkt, s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo už rozbehnutú firmu, ale slovenský trh Vám je malý a uvažujete o vstupe na ten susedný, maďarský? Či iný prípad – namiesto zamestnaneckého pomeru by ste chceli vyskúšať, aké je to stáť na vlastných nohách?

Nuž, v hociktorom z týchto prípadov sa Vám oplatí zaoberať sa myšlienkou založiť si vlastný biznis a to, či už na Slovensku alebo práve v Maďarsku. Pomôžu Vám k tomu publikácie – sprievodca podnikaním, vydané v rámci projektu CORD pre všetkých tých, ktorí sa rozhodli podnikať na slovensko-maďarskom trhu. Sprievodca obsahuje základné informácie o podnikateľskom prostredí v daných krajinách, ale najmä Vás krok po kroku prevedie založením podniku, právnymi predpismi, daňovým systémom, zákutiami ochrany duševného vlastníctva, či verejného obstarávania atď. Navyše Vám môže pomôcť nájsť i zdroje financovania podnikania.

Obe publikácie, či už Podnikanie v Maďarsku alebo Podnikanie na Slovensku, sú voľne prístupné, ako aj stiahnuteľné z webových stránok projektových partnerov. Nájdete ich i na stránke Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na nižšie uvedených linkoch:

=> Podnikanie v Maďarsku

  

 

 

 

 

 

 

 

=> Podnikanie na Slovensku

 

Video o rozšírení podnikateľských aktivít na zahraničný trh (maďarský, resp. slovenský)

Chcete vedieť, aké príležitosti prináša rozšírenie podnikateľských aktivít na zahraničný trh? Pozrite si videá projektu CORD. Získate prehľad a zároveň informácie o silných a slabých stránkach vybraného trhu. Videá prezentujú i podporné služby dostupné pre podnikateľov, ktorí sa zaujímajú o vstup na tento trh.

Videá nájdete aj na Facebookovej stránke projektu, ako aj webových stránkach partnerov.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa podporných služieb

Mapa podporných služieb obsahuje profily slovenských a maďarských organizácií, ktoré poskytujú finančné a nefinančné služby na podporu podnikania, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Zoznam organizácií bol vytvorený na základe mapovania realizovaného partnermi projektu.

Interaktívna mapa umožňuje podnikateľom nájsť na jednom mieste možnosti podpory v prihraničnom regióne. Súčasťou profilu organizácie sú typy poskytovaných služieb a kontaktné údaje. 

 

HUSK business portál

HUSK business portál (https://www.huskbusiness.eu/indexen.html)  bol vytvorený za účelom podpory malých a stredných podnikov (MSP), začínajúcich, ale aj potenciálnych podnikateľov, či žien podnikateliek s cieľom poukázať na  najdôležitejšie a najvýznamnejšie služby podpory a rozvoja podnikania poskytované verejnými organizáciami a inštitúciami v Maďarsku a na Slovensku. Navyše môže portál pomôcť maďarským podnikateľom, ktorí majú záujem založiť si na Slovensku biznis, či slovenským podnikateľom s cieľom investovať v Maďarsku.

 

 

Tak čo, milí podnikatelia, podnikateľky, či záujemcovia o podnikanie, vyberiete si? Prikladáme i leták projektu, kde nájdete pokope všetky vyššie uvedené výstupy. Ďakujeme za Vašu priazeň.