Otvárame akreditovaný kurz KARIÉRNE PORADENSTVO 27.7.2018, B. Bystrica

Otvárame akreditovaný kurz KARIÉRNE PORADENSTVO 27.7.2018, B. Bystrica

Pre všetkých, ktorí sa chcú stať kariérnym poradcom, hľadajú nové pracovné uplatnenie, prípadne hľadajú „sami seba“ otvárame tradičný kurz Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

KARIÉRNE PORADENSTVO, 92h.
kurz akreditovaný MŠVVaŠ
začíname 27.7.2018 v Banskej Bystrici
Pozor – pedagogickí a odborní zamestnanci môžu získať za absolvovanie tohoto kurzu 39 kreditov!

Čo vám kurz KARIÉRNE PORADENSTVO prinesie?

Prihlášku na kurz nájdete TU.
 • Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.
 • Naučíte sa desiatky techník kariérneho poradenstva, všetky si vyskúšate sami na sebe.
 • Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu.
 • Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná.
 • Na kurze pomôžete sebe, ale po kurze môžete pomáhať aj iným ako „kariérny poradca“.
 • Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života.
 • Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Komu je kurz KARIÉRNE PORADENSTVO určený?

Chcete pomáhať klientom vyjasniť si alebo vytvoriť predstavu o svojich cieľoch a budúcnosti?
Chcete pomáhať klientom poznať svoj osobný potenciál a svoje obmedzenia, spôsobilosti, záujmy, hodnoty, osobnostné vlastnosti? Chcete klientom dodávať nádej, odvahu, ponúknuť rozjasnenie myšlienok a umožniť aktiváciu?
Chcete pomáhať klientom nájsť pre nich vhodné povolanie, resp. ktorá škola sa pre nich hodí?
Chcete pomáhať klientom nájsť alternatívne možnosti, vytvoriť si alternatívne plány a pustiť sa do ich realizácie v podobe konkrétnych činov? Chcete pomáhať klientom zvládať prekážky, ktoré sa na ceste k cieľu môžu vyskytnúť?

Chcete poznať aké sú moderné trendy v kariérovom a kariérnom poradenstve v 21. storočí?

Referencie z kurz Kariérne poradenstvo od našich absolventov si môžete prečítať TU.
Z nich vyberáme:

„Odporúčam absolvovať kurz Kariérne poradenstvo nie len z toho kariérového hľadiska do práce, ale veľmi mi to pomohlo zamyslieť sa sama nad sebou, poznať lepšie samu seba. Povedala by som, že to bolo 3 v 1: 1. informácie, znalosti, poznatky o praxe kariérového poradenstva, 2. sebapoznávanie, 3. spoznanie nových super ľudí.“

anonymná spätná väzba

Ďalšie referencie na kurz  nájdete TU 

Aký je rozsah vzdelávania? 

 • kombinácia prezenčného a dištančného vzdelávania v rozsahu 92 hodín z toho 5 dní prezenčne.
Kedy sa vzdelávanie uskutoční?
 • vzdelávanie realizujeme v 3 mestách : Bratislava, Banská Bystrica a Košice
 • termíny vzdelávania BANSKÁ BYSTRICA 
 • 27.07., 28.07., 29.07., 03.08., 04.08.2018

 • v čase od 08:00 do 16:00 hod.
  Viac informácií o vzdelávaní:
  • získate TU  alebo na stránke www.alkp.sk ( časť Pre kariérnych poradcov) 
  • prostredníctvom e-mailu alkp@alkp.sk
  • na telefónnom čísle 0919 185 148
  Krásny deň želá tím ALKP