Keď ALKP realizuje kreatívne kariérové poradenstvo na školách

Keď ALKP realizuje kreatívne kariérové poradenstvo na školách

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov zrealizovala v spolupráci s Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity kreatívne a interaktívne kariérové poradenstvo na stredných školách. Práca so študentami je neuveriteľne podnetná a tvorivá. Veď posúďte sami na základe fotiek…

Pod našim vedením študenti brainstormujú na tému -rozdiel medzi podnikateľom, zamestnancom a nezamestnaným, učia sa písať podnikateľský zámer, učia sa vyjednávať, absolvujú svoje prvé pracovné pohovory, na ktorých im kladieme aj také neobvyklé otázky, ako kladie britský podnikateľ Sir Richard Branson.

karpo_BŠ_kreativitakarpo_Bš_kreativita_2
karierové_poradenstvo_babykarpo_BŠ_Milka
Karpo_BŠ_prezentovanieKarpo_BŠ_práca