Kariérové poradenstvo – obchodné vyjednávanie

Pri realizácii kariérového poradenstva na školách učíme študentov aj vyjednávať. Ak chcete vedieť, ako také vyjednávanie vyzerá, pozrite si video: