Individuálne aj skupinové mentoringy lektorov ukončené

Individuálne aj skupinové mentoringy lektorov ukončené

Jedným z podstatných výstupov projektu „Učíme sa navzájom“ bola realizácia individuálnych a skupinových mentoringov, ktoré poskytovali pokročilí lektori začínajúcim lektorom počas 8 mesiacov. S radosťou môžeme konštatovať, že všetky stretnutia sa podarilo realizovať v počte 64 ONE TO ONE individuálnych mentoringových stretnutí a 8 skupinových mentoringov na témy:

  • Od zamestnanca k SZČO
  • Marketing lektora
  • Didaktika
  • Analýza vzdelávacích potrieb
  • Osobnosť lektora
  • Práca so skupinou
  • Prezentačné zručnosti
  • Sebareflexia lektora

Na tieto témy plynule nadviažu ďalšie výstupy projektu – infografiky a videodokrútky, ktoré budú slúžiť (nielen) začínajúcim lektorom ako pomocné vodítka pri svojej práci.

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou.  O bsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.