Professors

Jakub Szepesgyorky

Lektor

Momentálne pôsobím v troch organizáciách Regionálne centrum mládeže. V rámci vzdelávania mám na starosti školenia Žiackych Školských Rád v Košickom kraji. Školenia sú zamerané na komunikačné schopnosti, zvládanie konfliktov, tímovú spoluprácu ale taktiež aj legislatívu. Change Your Self. Občianske združenie ktoré vediem od roku 2018. Na starosti mám projektový manažment projektov Erasmus+. V rámci projektov […]

Jozef Pribocký, Mgr. Ing.

Lektor

Som predsedom občianskeho združenia NEPLAT-POKUTY, ktoré združuje tím odborníkov, bývalých inšpektorov. Pracovali sme v správnych orgánoch ako: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, atď.. Takto máte možnosť využiť naše odborné poznatky priamo z praxe. Zo skúsenosti presne vieme, kde sa v podnikaní vyskytujú chyby, na čo si treba dať pozor a čo […]

Jana Vozáryová

Lektor

Volám sa Jana Vozáryová, som majiteľkou firmy EPAS...