Professors

Zuzana Gajdošová

Lektor

Mojim životným poslaním je SPÁJAŤ moje a Vaše vedomosti, zručnosti a skúsenosti a ROZVÍJAŤ Vás cez umenie sebapoznania, komunikácie a vzájomného porozumenia. Som presvedčená, že spôsob ako sa POSUNÚŤ akýmkoľvek smerom je zmena – v postojoch, myslení, konaní… Lektorka školí: INTERAKTÍVNE WORKSHOPY TEMATICKÉ ŠKOLENIA TRÉNINGY ZRUČNOSTÍ INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ KOUČINGY FACILITÁCIE A VENTILAČNÉ STRETNUTIA PERSONÁLNE […]