Professors

Celderová Miroslava, Mgr.

Lektor

Absolvovala som Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre...

Csóri Peter, Mgr. PhD.

Kariérny poradca

Viac ako 10 rokov poskytujem odborné poradenské služby pre nezamestnaných...