Professors

Bellová Dagmar, Mgr. PhD.

Lektor

Viac ako 10 rokov sa venujem vzdelávaniu dospelých a mládeže...

Bandziová Jarmila, Mgr.

Lektor

V oblasti spracovania účtovnej a daňovej agendy disponujem niekoľkoročnými skúsenosťami...