Tímová práca, 09.03.2018

Cieľom kurzu je zlepšenie tímovej spolupráce, vybudovanie kreatívneho a stabilného tímu spoločnými silami každého z účastníkov na základe určenia spoločných cieľov a hodnôt, v rámci efektívneho budovania interpersonálnych schopností a tiež posilnenie  spolupatričnosti, tak ako aj prácu v skupine. 

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

9. marca 2018 - 14:00

KONIEC

9. marca 2018 - 19:00

ADRESA

Bratislava   Zobraziť na mape

Na kurze sa dozviete:

Cieľom kurzu je zlepšenie tímovej spolupráce, vybudovanie kreatívneho a stabilného tímu spoločnými silami každého z účastníkov na základe určenia spoločných cieľov a hodnôt, v rámci efektívneho budovania interpersonálnych schopností a tiež posilnenie  spolupatričnosti, tak ako aj prácu v skupine.  Počas školenia si povieme tiež o nástrahách práce v tíme, tímovej dis-harmónií a tiež v rámci mnohých praktických príkladov a ukážok sa naučíme jednať individuálnym spôsobom s členmi v rámci tímovej intervencie efektívnejšie. Účastník taktiež dokáže pracovať s faktormi, ktoré bude schopní uplatniť v bežnom živote. Po absolvovaní školenia by účastníci mali začať rozmýšľať smerom „my“ a spoločne sa posúvať k jednotnému cieľu.

Na kurze sa naučíte: 

 • Identifikovať potreby a očakávania
 • Správne klásť otázky a efektívne počúvať
 • Rozlíšiť najdôležitejších 5 faktorov efektívnych tímov a ako ich budovať
 • Ako jedoducho a efektívne motivovať ľudí
 • Ako stanoviť „SMART“ ciele
 • Ako efektívne podať spätnú väzbu
 • Pristupovať k rôznym typom ľudí v tíme a spôsob ako s nimi komunikovať

                                                                                                             

Pre koho je kurz určený:

Školenie je určené pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi, riadia tímy ľudí na národnej ako aj medzinárodnej úrovni,  alebo sa ešte len chystajú na prácu v tíme. Absolventi, pripravujúci sa na prácu vo firmách, ľudia pracujúci v súkromných spoločnostiach, korporátnom svete, ako aj majitelia firiem.

Ku kurzu dostanete:

 •  Klasický „sprievodca“ pri práci v tíme so zhrnutím preberaného učiva
 • Doplnkové materiály ku školeniu
 • Po školení bude účastníkom zaslaná prezentácia, kontakt na lektora, v prípadne ďalšej  konzultácie
 • Po úspešnom ukončení školenia bude účastníkom vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Čas: 14:00 – 19:00
Cena: 99 Eur

 

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 919 185 148

Email

alkp.@alkp.sk

Pridaj komentár