Školenie Kariérové poradenstvo - kontinuálne vzdelávanie za 39 kreditov 02.03.2018 BA

Školenie kariérne poradenstvo
Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Kurz vedú:

Emília-Jányová-Lopušníková
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor
Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR

Začiatok

2. marca 2018 - 8:00

Koniec

8. apríla 2018 - 16:00

Adresa

Bratislava   Zobraziť na mape

Celé školenie trvá 6 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 02.03., 03.03., 04.03., 06.04., 07.04., 08.04.2018

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Za absolvovanie programu je účastníkom priznaných 39 kreditov.

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov špecialistov – kariérových poradcov.

Priebeh školenia

Školenie prebieha v kombinácii prezenčného /priama účasť na výučbe/ a dištančného vzdelávania /e-learnig (forma samoštúdia, v rámci ktorej účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom on-line alebo prostredníctvom e mailu).

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,
 • prezentácia  a obhajoba vypracovanej záverečnej práce, ústna odpoveď z obsahu programu kontinuálneho vzdelávania.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania a bude vám priznaných 39 kreditov.

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár