Prezentačné zručnosti 02.03.2018, BB

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

2. marca 2018 - 14:00

KONIEC

2. marca 2018 - 19:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Na kurze sa dozviete:

Chcete sa cítiť istejšie a sebavedomejšie pri prezentovaní na verejnosti? Chcete začať prezentovať iným spôsobom a zaujať svojich kolegov, širšiu verejnosť či zákazníkov?

Cieľom kurzu je nadobudnutie potrebných zručností a praktických skúseností počas verejných vystúpení, skupinových konverzácií či vedení porád alebo koučovaní kolegov. Počas školenia si spoločne ukážeme nástroje na odstránenie bariér pri prezentovaní, sebavedomejšom vystupovaní a získate tiež tipy pre inovatívne ako aj presvedčivé techniky pri prezentovaní v rámci firemného či súkromného sektora. Sebaprezentácia, získanie nových zákazníkov, či úspešné zvládnutie pohovoru už pre vás nebude prekážkou.

Cieľom kurzu je taktiež vedieť pripraviť zaujímavú a efektívnu prezentáciu a vedieť ju napasovať na konkrétnu požiadavku, taktiež sebavedomo vystupovať a efektívne komunikovať pred ľuďmi.

Na kurze sa naučíte: 

 • Efektívnej sebaprezentácií
 • Ako zaujať a udržať pozornosť publika
 • Komunikovať dôslednejšie a efektívnejšie
 • Pripraviť zaujímavú prezentáciu „inak“
 • Zručnostiam potrebným pre vedenie verejných vystúpení
 • Ovládať techniky na zvládnutie stresu počas prezentovania
 • Naučiť sa identifikovať a odstrániť prezentačné „bariéry a stereotypy“
 • Ako zostaviť kvalitnú prezentáciu a vyhnúť sa nekonečným slidom

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, komunikujú s verejnosťou, či inými oddeleniami. Pre absolventov, manažérov, vlastníkov firiem, či konzultantov alebo predajcov.

Ku kurzu dostanete:

 • Klasický „sprievodca“ pri práci v tíme so zhrnutím preberaného učiva
 • Doplnkové materiály ku školeniu
 • Po školení bude účastníkom zaslaná prezentácia a  kontakt na lektora, v prípadne potreby ďalšej konzultácie
 • Po úspešnom ukončení školenia bude účastníkom vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Čas: 14:00 – 19:00
Cena: 99 Eur

 

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 919 185 148

Email

alkp.@alkp.sk

Pridaj komentár