Pracovný pohovor a výber vhodného kandidáta

Pracovný pohovor a výber vhodného kandidáta

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

1. marca 2017 - 8:00

KONIEC

1. marca 2017 - 16:00

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05   Zobraziť na mape

Na školení si účastníci osvoja nielen teoretické znalosti, ale tiež získajú odborné sebavedomie pri vedení pohovorov vďaka technikám ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie. Výsledkom tréningu je upevnenie vedomostí, získanie nových zručností, schopnosť efektívne sa pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor, ale hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta. Školenie je vedené prakticky, formou nácviku rôznych techník a spätnej väzby.

Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

 • Behaviorálny a kompetenčný pohovor
 • Technika STAR a iné techniky vedenia pohovoru
 • Účinné otázky. Príprava, načasovanie, interpretácia
 • Spôsoby, ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
 • Komunikačné štýly pri pracovnom pohovore
 • Komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • Aktívne počúvanie
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych signálov
 • Priestor na otázky pre kandidáta
 • Osobnosť, motivácia a rozhodovanie kandidáta

Kompetenčný pohovor (CBI)

 • Bilancia kompetencií
 • Rozlišovacie kritéria pre kľúčové a odborné kompetencie
 • Ako efektívne zmapovať kompetencie kandidáta počas pohovoru
 • Porovnávanie kompetencií medzi kandidátmi a voči popisu pracovného miesta
 • Meranie kompetencií, výhody a nevýhody jednotlivých postupov
 • Päťstupňová hodnotiaca škála merania kompetencií
 • Vyhodnotenie pohovorov a výber najvhodnejšieho kandidáta
 • Úspešné vyjednávanie a uzavretie výberového konania
 • Podľa čoho a ako hodnotiť kandidátov. Najčastejšie omyly a prehliadané skutočnosti

priebeh vzdelávania

 • Vzdelávanie je interaktívne; obsahuje diskusiu, prípadové štúdie a nácvik zručností

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii mailom na alkp@alkp.sk alebo telefonicky na čísle: 0919 185 148.

Zdroj obrázku: www.usability.gov

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár