Komunikácia a asertivita - ako úspešne komunikovať 06.04.2018, BA

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

6. apríla 2018 - 14:00

KONIEC

6. apríla 2018 - 19:00

ADRESA

Bratislava   Zobraziť na mape

Na kurze sa dozviete:

Cieľom  vzdelávania  je osvojenie si efektívnych komunikačných prvkov, ako aj spôsobu a štýlu komunikácie a naučiť sa prispôsobiť jednanie rôznym situáciám a typom ľudí. Efektívne sa adaptovať v rámci rýchlo sa meniaceho pracovného prostredia a vedieť sa asertívne vyjadrovať vzhľadom na náročnosť prostredia a situácie. Začať využívať rôzne štýly, formy a metódy komunikácie prispôsobenej pracovnému prostrediu vzhľadom na rýchlo sa meniace požiadavky pracovného sveta. Na mnohých praktických ukážkach a hrách si precvičíme situácie s ktorými sa v pracovnom živote stretnete.

Na kurze sa naučíte: 

 • Ovládať techniky na zvládnutie stresu
 • Odstrániť komunikačné „stereotypy“
 • Stanovovať hranice v rámci komunikácie
 • Komunikovať dôslednejšie a efektívnejšie
 • Harmonizovať v rámci verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Rozoznávať a využívať viaceré komunikačné štýly v praxi
 • Spoznať podstatu asertívneho správania v každodennom živote
 • Identifikovať vlastné komunikačné metódy a spoznať ich efektívne využitie v prax                                                                                                                        

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený tak pre absolventov začínajúcich v pracovnej sfére, ako aj všetkých zamestnancov, manažérov, teamlídrov, vedúcich pracovníkov, pre tých, ktorí chcú mať s kolegami priateľské vzťahy založené na spolupráci a majiteľov firiem, pre ktorých je komunikácia nevyhnutnou súčasťou práce.

Ku kurzu dostanete:

 • Klasický „sprievodca“ pri práci v tíme so zhrnutím preberaného učiva
 • Doplnkové materiály ku školeniu
 • Po školení bude účastníkom zaslaná prezentácia a  kontakt na lektora, v prípadne potreby ďalšej konzultácie
 • Po úspešnom ukončení školenia bude účastníkom vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu.

 

Čas: 14:00 – 19:00
Cena: 99 Eur

 

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 919 185 148

Email

alkp.@alkp.sk

Pridaj komentár