Stres, syndróm vyhorenia a jeho zvládanie

Získate široký a súhrnnejší prístup k tejto problematike.

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

6. decembra 2016 - 8:00

KONIEC

7. decembra 2016 - 16:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Získate široký a súhrnnejší prístup k tejto problematike tak, aby ste sa vedeli orientovať v rôznych aspektoch ovplyvnenia stresu (od vrodených predpokladov až po získané formy správania sa a reagovania). Hlbšie spoznáte sami seba a naučíte sa ako ovplyvniť niektoré svoje nesprávne postoje a reakcie pre zachovanie životnej rovnováhy a zdravia. Dostanete informácie o tom, že každý organizmus reaguje ináč, každý má svoje vrodené tempo, temperament a dispozíciu k určitým reakciám, že pre každého je stresová situácia iná a prístup k jej ovplyvneniu rôzny – individuálny, že každý musí hľadať svoje metódy zvládania stresu.

Témy vzdelávania

 • Stres, distres, vyhorenie, prejavy, štádiá, čo sa v tele odohráva, stresory, teórie životných udalostí, nevhodné obranné reakcie,  následky nezvládnutého stresu, burnot – psychické vyhorenie
 • Psychosomatické ochorenia, ochorenia podmienené stresom, biologická spätná väzba
 • Biologicko – psychické predispozície: konštitúcia, temperament, vrodené – získané dispozície k stresu, typ osobnosti A a B, aktivačná hladina, zdravá a nezdravá orientácia na dobrý výkon, rozdiely u pohlaví
 • Príznaky stresu, tri roviny signálov, individuálne reakcie na stres, vplyv počasia, individuálne vyhodnotenie aktuálneho stresového stavu, self monitoring
 • Zvládanie stresu, znižovanie úzkostlivosti a strachu, agresivity a hnevu, zmena postojov, metódy zvyšovania odolnosti voči stresu, komunikácia, práca, odpočinok, udržanie životnej rovnováhy
 • Regulačné metódy, dýchania a relaxácia, koncentračný tréning, techniky rýchlej relaxácie, autogénny tréning, autosugescia
 • Vytvorenie osobných programov na zvládanie každodenného stresu a udržiavanie životnej rovnováhy
 • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov

Pre koho je školenie  určené

 • záujemcovia o tému

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

+421 905 866 698

Email

alkp@alkp.sk

Prihláste sa na toto školenie už dnes.

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

Pridaj komentár