Uková Jana, Mgr.

Lektor školí

 • Mediácia – ako spôsob riešenia konfliktov v každom prostredí
 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností – priama, telefonická, verbálna, neverbálna
 • Argumentácia – námietky – spôsoby, príčiny, ako si s tým poradiť
 • Predajné a prezentačné zručnosti – obchod, priamy predaj, osobný predaj, telefonický predaj a iné oblasti
 • „Ťah na bránku“ – ako ho dosiahnuť? Čo ľudí motivuje k výkonom? – sebamotivácia
 • Soft Skills – ako sa dokážete vysporiadať sami so sebou a s ľuďmi okolo seba?
 • Etika komunikácie
 • Etiketa – v každom prostredí, firemná kultúra
 • PC – základy až expert – zaraď sa do pracovného života, nájdi si lepšiu prácu
 • Základy prvej pomoci – neboj sa podať pomoc
 • Marketing začínajúcej firmy – web stránka, propagačné materiály….
 • Manažment – ako byť úspešný, time management, sebamotivácia
 • Asertivita – nauč sa hovoriť nie a asertívne riešiť konflikty
 • Empatia – mať EQ sa oplatí

Informácie o lektorovi

Vyštudovala som Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor Strategický manažment a marketing, taktiež mám ukončené štúdium ako Diplomovaná všeobecná sestra v Trenčíne. Osem rokov som sa venovala práci v zdravotníctve, ale som človek, ktorý sa nesmierne rád učí a skúša nové veci, preto som prešla do oblasti obchodu a pred trinástimi rokmi som si splnila jeden so svojich snov a začala som sa venovať práci pre farmaceutické firmy, kde som naposledy pôsobila ako e-Detail Medical Sales Representative. V každom jednom so svojich zamestnaní som sa veľa naučila a tieto vedomosti chcem teraz odovzdávať ďalej. Najviac mi dalo štúdium na UK v BA a veľmi náročná, ale krásna práca medicínskeho reprezentanta, kde som sa naučila komunikovať, prezentovať, techniky predaja, zdokonalila som sa v práci na PC, využívať etiku a etiketu v praktickom živote a iné. A keďže som človek, ktorý neustále na sebe rád pracuje a stále mám pocit, že sa mám čo učiť, ale aj vedomosti, ktoré už mám chcem odovzdávať, rozhodla som sa popri všetkých kurzoch a vzdelaniach, ktoré som doteraz absolvovala, si doplniť vzdelanie aj ako mediátor a lektor.

Certifikáty/Osvedčenia

 • Mediátor
 • Lektor
 • Certifikát Mobile Inteligence
 • Certifikát GENAS – Etický kódex farmaceutických firiem

Región

Celé Slovensko

Cena školenia od 

20,00 €/hod.

Roky praxe

13

Kontakt

Kontakt na lektora / lektorku získate, ak zavoláte k nám do ALKP na t.č. +421 919 185 148 alebo ak nám napíšete email na alkp@alkp.sk