SÚŤAŽ O LÍSTKY NA FESTIVAL VZDELÁVANIA!

SÚŤAŽ O LÍSTKY NA FESTIVAL VZDELÁVANIA!

Learning & Development Summit je festivalom vzdelávania, ktorý spája komunitu lektorov, koučov a ľudí uvedomujúcich si dôležitosť celoživotného vzdelávania a hľadajúcich nové spôsoby, ako zvyšovať jeho kvalitu.

46 spíkrov, 6 stage-ov, 38 rozmanitých tém a k tomu podpora znevýhodnených detí. Learning & Development Summit 2020 spája nadšencov vzdelávania a rozvoja dospelých, aby mohli vytvoriť jedinečné trhovisko plné vedomostí a inšpirujúcich osobností.

 

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 1.12.2020 – 9.12.2020

Žrebovanie: 10.12.2020

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Chcete sa zapojiť do súťaže o lístky na festival vzdelávania? Je to jednoduché! Dajte „Like“  príspevku na facebooku a do komentára pod príspevkom napíšte (dôvod) prečo by ste mali lístok na summit vyhrať práve Vy!  A ste v hre!

 

Výhercovia, žrebovanie a ceny

POZOR! ŽREBUJEME 5 výhercov.

Výhercami súťaže sa stanú vyžrebovaní účastníci súťaže. Zlosovanie výhercov sa uskutoční dňa 10.12.2020 prostredníctvom generátora náhodných čísel. Každý vyžrebovaný účastník vyhráva 1 lístok na Learning & Development Summit.

Detailné info o summite nájdete tu.

Ceny do súťaže venovala spoločnosť Developium s.r.o.

Výhercovia súťaže: 1. Petra Mayer, 2. Katarina Kovacova, 3. Jana Ďateľová, 4. Janette Horstmann a 5. Ivana Stašiková.

Všetky výherkyne splnili podmienky účasti v súťaži. Gratulujeme! 

 

Oznámenie výhry

O výhre budú výhercovia oboznámení dňa  10.12.2020 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercov bude zverejnené dňa 10.12.2020 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: SÚŤAŽ O LÍSTKY NA FESTIVAL VZDELÁVANIA!  nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.