Posledné voľné miesta na II. Konferenciu ALKP, 4.10.2016, Hotel Dixon****, Banská Bystrica

Kedy?          4.10.2016

Čas             8.30 – 16.15 h
Kde?          Hotel Dixon ****, Banská Bystrica
Za koľko? Pre členov ALKP poskytujeme zvýhodnenú cenu 50 €, pre nečlenov 70 €

 Prihlášku na konferenciu nájdete TU

Svet vzdelávania sa mení. A menia sa aj potreby klientov. Chcú počuť nové veci alebo chcú počuť veci inak.

Tak teda ako sa to dá robiť inak?

Čo takto začať s netradičnou prípravou seba na prednášku už u Vás doma a vojsť do školiacej miestnosti ako Hviezda? Pokúsiť sa aplikovať rôzne učebné štýly a udržať  pozornosť účastníkov až do konca svojho vystúpenia koučovacím prístupom? Ako realizovať vzdelávanie pre klientov, ktorí sú vzdialení?

Inšpirujte sa od profesionálov v oblasti vzdelávania.
Program konferencie
8.30 – 9.00      Registrácia + ranná káva
9.00 – 9.10      Otvorenie konferencie a príhovor prezidentky Asociácie lektorov a kariérnych        poradcov (Emília Jányová Lopušníková)
9.10 – 10.10    Ako robiť úspešné webináre (Ivan Sámel)
Pred nami je nová vlna vo vzdelávaní a odbyte znalostí! Zarábať viac a to bez komplikovaného cestovania a rozličných organizačných obmedzení je pre znalostných pracovníkov oveľa ľahšie ako v minulosti. Odmietnuť zákazníka, ktorý je vzdialený alebo v danom čase nedostupný je manažérsky zločin. Poznáme minimálne 5 ďalších závažných dôvodov, prečo využiť túto formu odbytu znalostí. Nové médiá vytvárajú takmer dokonalý most medzi nositeľmi znalostí a ich príjemcami. V tejto forme vieme zabezpečiť nielen kvantitu ale aj kvalitu prenesených znalostí.
Vieme tento „vzdelávací“ most urobiť ešte viac priechodným.
10.10 – 10.30  Coffee break
10.30 – 11.30  Využitie učebných štýlov v lektorovaní a tréningu  (Anna Zelenková)
Vystúpenie je zamerané na oboznámenie sa s teóriami o učebných štýloch jednotlivcov. Tieto teórie potvrdzujú, že každý učiaci využíva pri osvojení nových poznatkov vedome alebo nevedome rôzne postupy a ich poznanie môže pomôcť učiteľom a lektorom pri príprave efektívnych vzdelávacích programov.
11.30 – 12.30  Ako pri vzdelávaní zaujať mozog? (Ján Dubnička)
Ako rozpoznať pasce v našej hlave, vyhnúť sa im a sústrediť pozornosť na to, čo nás skutočne pri vzdelávaní posunie ďalej? Je pravda, že čím viac sa náš mozog na daný podnet sústredí, tým dôkladnejšie informáciu spracuje a uloží? Čo je to slepota z nepozornosti? Ako u ľudí ako lektor vzbudiť pozornosť a ako ju udržať? Čo dokáže uchvátiť a pritiahnuť našu pozornosť?
12.30 – 13.15  Obed
13.15 – 14.15  Netradičná príprava lektora na prednášku (Libuše Chiara Hladeková)
Obsah prednášky a jej členenie si lektor pripravuje v pohodlí domova, na úspech prednášky má však vplyv aj  čas bezprostredne pred jej začiatkom. Ako ovplyvňuje australopithecua  afarensis  prácu lektora? Dýchanie  neslúži  iba  na  príjem kyslíka. Prečo  vnútorný smiech zvyšuje  príťažlivosť  prednášajúceho.
14.15 – 14.45  Coffee break
14.45 – 15.45 Lektorský a koučovský prístup vo vzdelávaní dospelých – dve paradigmy s mnohými      odtieňmi (Klára Giertlová)
Od lektora sa spravidla očakáva, že bude aspoň jeden krok pred účastníkom vzdelávania a že bude mať preto trochu „navrch“. Od tohto pravidla sa odvíja aj právomoc lektora používať kategórie „správne / nesprávne“, posudzovať mieru osvojenia si obsahu a napokon aj účastníka samotného – jeho snahu, aktivitu, rozumové schopnosti, vlastnosti a pod.
Čo sa s takýmito očakávaniami a pravidlami stane, keď lektor začne byť viac koučom než lektorom? Ako sa u lektora prejavuje koučovský prístup? Čoho robí viac, čoho menej než „klasický“ lektor? Ako to vplýva na účastníkov, ako to mení obsah aj formy vzdelávania? Ako to ovplyvní celú spoločnosť, ekonomiku, politiku, svet?
Ak môže nová paradigma podnietiť také dramatické zmeny, kde na kontinuu medzi lektorským a koučovským prístupom sa chceme pohybovať my, účastníci tejto konferencie?
15.45               Ocenenie pre najžiadanejšieho lektora v roku 2016
Certifikácia lektorov ďalšieho vzdelávania ako nástroj na zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní
16.15               Záver konferencieTešíme sa na stretnutie s Vami.
Tím ALKPPrihlášku na konferenciu nájdete TU.