PODCASTY EPALE Slovensko: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

PODCASTY EPALE Slovensko: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Zapojili sme sa do série podcastov EPALE Slovensko! Naša pani prezidentka – Mgr. Emília Jányová Lopušníková prijala pozvanie na rozhovor, ktorého témou bol „Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie“. Rozhovor moderoval Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Počas rozhovoru naša pani prezidentka odpovedala na otázky smerované aj na motiváciu účastníkov kurzov vzdelávať sa online.