Newsletter č. 11: Predstavujeme ambasádorku projektu CORD Janu Knoppovú zo spoločnosti Sensoneo

Newsletter č. 11: Predstavujeme ambasádorku projektu CORD Janu Knoppovú zo spoločnosti Sensoneo

Ambasádormi projektu CORD sa stali zástupcovia úspešných slovenských a maďarských spoločností, ktorých úlohou je zdieľanie svojich skúseností a príkladov dobrej praxe s využitím služieb na podporu podnikania, ale aj zo svojej podnikateľskej činnosti. Jednou z amabasádoriek je aj Jana Knoppová, marketingová manažérka spoločnosti Sensoneo.

Jana má skúsenosti z B2B marketingu pre IT projekty. V Sensoneo je zodpovedná za marketing a budovanie značky. Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života. Medzi hlavné marketingové aktivity spoločnosti patrí webová stránka a sociálne siete, profesionálne konferencie a veľtrhy, email marketing, rôzne súťaže a ocenenia venované Smart cities alebo Internetu vecí. Okrem marketingu má Jana aj skúsenosti s organizovaním konferencií – 3 roky  sa venovala konferencii TEDxBratislava. Spýtali sme sa jej ako vníma podnikanie v zahraničí a tiež na jej skúsenosti so službami na podporu podnikania (článok publikovaný na stránke Slovak Business Agency).

Aká je podľa vás najväčšia výhoda podnikania v zahraničí?

Rozšírenie podnikania do zahraničia logicky prináša príležitosti na znásobenie obchodných výsledkov. Môžete objaviť trhy, ktoré sú oveľa lepšie pripravené pre váš produkt alebo riešenie alebo získať a zhodnotiť cenné skúsenosti, ktoré vám po zapracovaní môžu pomôcť v tom, aby ste oslovili ďalšie trhy.

Ako môžu podnikatelia zvýšiť svoje šance na úspešné expandovanie do zahraničia?

Neplatí to len na zahraničie, ale vo všeobecnosti by mala byť firma schopná vysvetliť svoj produkt alebo riešenie v 2 vetách. Vyhnete sa strieľaniu na príliš širokú „cieľovku“. Hovorte tiež „rovnakým jazykom“ ako vaša cieľová skupina a zoznámte sa so špecifikami daného trhu. Spojte sily s lokálnym partnerom, budete úspešnejší.

Čomu by sa naopak mali potenciálni podnikatelia a firmy vyvarovať?

Snahe krvopotne raziť svoju pôvodnú podnikateľskú teóriu bez toho, aby ste reflektovali a priebežne zapracovávali spätnú väzbu od skutočných zákazníkov. Počúvajte svojich zákazníkov a ľudí, ktorí vaše riešenie skutočne využívajú.

V čom podľa vás spočíva recept na úspešné podnikanie?

Okrem spomínanej flexibility vyjsť zákazníkovi v ústrety a vnímať jeho spätnú väzbu je to predovšetkým podpora vlastného tímu a investícia do svojich ľudí. Firma nemôže stáť na jednom človeku. Keď to ešte skombinujete so schopnosťou technologicky inovovať, máte pripravený ten správny mix.

Aké služby na podporu podnikania ste využili?

Spomedzi služieb SBA na podporu podnikania sme využili podporu v súvislosti s účasťou na zahraničných konferenciách, výstavách a veľtrhoch. Vďaka účasti na týchto podujatiach sme mali možnosť urobiť prvé kroky na nových trhoch, prezentovať naše inovatívne riešenie a dostať sa do zorného poľa potenciálnym partnerom a zákazníkom. Vzhľadom na náš biznis model išlo o kľúčové kroky, ktoré nám výrazne pomohli rozvíjať našu medzinárodnú expanziu.

Odporučili by ste služby na podporu podnikania aj ďalším záujemcom?

Určite áno. Samotný proces nie je zložitý a vo výsledku vám dokáže naozaj výrazne ovplyvniť vaše podnikanie.

Podujatia pre rozvoj podnikania:

Ako vybudovať úspešnú značku 1 (Bratislava)

Nie je nám to jedno – podnikajte zodpovedne (Bratislava)

Myšlienkové mapy upracú vaše nápady (Nitra)

Autor: Milan Šimák