Na kurze Lektor sa plakalo

Na kurze Lektor sa plakalo

Záverečný deň akreditovaného kurzu Lektor sa nesie v znamení skúšok. Skúška býva z teoretickej a praktickej časti = lektorské vystúpenie.

Tento deň sa ráno zvyčajne začína s príchuťou stresu, najmä pre účastníkov. Ráno 15.3.2023 som napätie cítila aj ja, lebo sa mi začalo javiť – hlavne navigácia to ukazovala, že nestihnem prísť včas. My učíme lektorov, že na mieste vzdelávania treba byť aspoň 30 minút vopred. A ja zrovna ukážem, že vodu kážem, víno pijem?

akreditovaný kurz lektor Zvyčajne do Bratislavy z Banskej Štiavnice prichádzam deň vopred, tento krát som to riskla. Avšak hodinová rezerva je na prejazd rannou Bratislavou málo. Prišla som presne,  ale nie v predstihu. Čakalo ma 12 lektorov, s lektorskými skúsenosťami, ale aj bez nich. O dvoch ďalších účastníkoch napíšem neskôr;). Päť dní strávila táto skupina s mojimi 3 kolegami, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti z vlastnej lektorské praxe, ktorou sa živia komerčne viac ako 15 rokov.  Termíny s nimi dolaďujeme minimálne štvrťroka vopred. Už tento fakt hovorí, že majú skutočne čo odovzdať aj svojim budúcim kolegom nielen formou teórie, ale najmä praktickými skúsenosťami a „fintami“ , ktoré platia na rôzne typy účastníkov. Zámerom celého vzdelávania, je naučiť lektorov uspieť pred akýmkoľvek publikom, zaujať/neuspať a hlavne posunúť klientov z miesta kde sú, na miesto kde by chceli byť po skončení vzdelávania.

Pri písaní testu, nikto nesmie odpisovať- veď by to aj bolo trápne, keď sme už dospelí. No najmä preto, že pri vyhodnotení testu si povieme, kde boli najčastejšie chyby a ako je to správne. Nie je naším cieľom, dokázať, že niekto nevie, ale naučiť ho, aby vedel.

A potom to začne, praktická časť. Počujem chvejúci sa hlas, vidím trasúce sa ruky, červené fľaky na tvári a krku, ale často som aj svedkom suverénneho vystupovania. Vždy poteší, keď počujem, aký posun človek pri svojom vystúpení urobil od prvého dňa. Takto sa vystriedajú všetci účastníci. V tento deň sme sa zúčastnili na vzdelávaní, kde odznelo 13 rôznych tém. Zažívali sme interaktívne vzdelávanie, obohatili sme sa o nové poznanie.  To všetko preto, lebo na tomto kurze boli ľudia, ktorí sa venujú rozvoju tímov, osobnému rozvoju, tvorbe mandali, nechtovému dizajnu, líčeniu, výkladu zákonov, vzdelávaniu v BOZP a PO, vzdelávaniu knihovníkov ale aj canisterapii. Všetci si prinesú úžasné didaktické pomôcky a jeden z účastníkov, ktorého nechcem pomenovať didaktickou pomocou, bol aj psík Alex, on je predsa len živý tvor. Síce niektoré časti prednášok odspal 😊, ale bol vďačným terapeutom pre nás všetkých.

Bonusom na záver je druhá utajená osoba Galina. Prišla absolvovať test a skúšku s inou skupinou s akou sa vzdelávala. Vypočula si 4 účastníkov a potom prišla ako posledná na rad. Áno, píšem, vypočula si. Galina totiž 20 rokov nemá zrak, ani zbytky zraku. Rovnako ako všetci zvládne test, ktorý je jej predčítaný, pri prezentácii využíva  point, aby si účastníci fixovali učenie aj zrakom.  Galina nás povzbudzuje v kreativite, lebo to je jedna časť z jej prednášky, do ktorej nás zapája ako účastníkov vzdelávania. A my zrazu tvoríme pre hendikepované deti pomôcky pre ich vzdelávanie. Pretkáva to príbehmi so života. A zrazu sa oči mnohým zalesknú. Áno, na kurze Lektor sa plakalo.

S prianím úspechov v pracovnom aj súkromnom živote, prezidentka ALKP.

 

Príďte zažiť kurz „s dušou“ na vlastnej koži…Najbližšie otvárame tieto kurzy:

24.5.2023 – kurz Lektor v Bratislave – všetky informácie nájdete tu

7.6.2023 – kurz Lektor v Banskej Bystrici – všetky informácie nájdete tu