Metodika pre integrované zmapovanie ISCED

Medzinárodná klasifikácia štandardov vzdelávania (ISCED) patrí do medzinárodnej rodiny ekonomických a sociálnych klasifikácií Spojených národov, ktoré sa aplikujú v celosvetovej štatistike s cieľom zostavovať, zhromažďovať a analyzovať medzinárodne porovnateľné údaje. ISCED je referenčná klasifikácia pre organizovanie vzdelávacích programov a príslušných kvalifikácií podľa úrovní vzdelávania a odborov. ISCED je produktom medzinárodného odsúhlasenia a je prijatá členskými štátmi formálne na Generálnej konferencii UNESCO.

Na stiahnutie:

metodika mapovania ISCED podľa dosiahnutého stupňa vzdelania