Kurz „Kariérne poradenstvo“

Kurz „Kariérne poradenstvo“

Máte radi svoju prácu?

Zaujíma Vás kariérny rast?

Hľadáte si novú prácu?

Alebo prácu chcete len zmeniť.

Neviete sa rozhodnúť?

Stačí sa prihlásiť na kurz Kariérne poradenstvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.  Pretože 1/3 svojho života strávite v práci. Práca je základom spokojnosti v spoločenskom ako aj rodinnom živote.

Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.  Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu. Získate dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná. Na kurze pomôžete sebe, ale po kurze môžete pomáhať aj iným ako „kariérny poradca. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Kde, kedy a za koľko?

  • Kremnička 53, Banská Bystrica, od 8.00 – 16.00 hod
  • Celé školenie trvá 6 dní
  • Cena kurzu 350,-€.

V prípade, že ste pedagogický zamestnanec, získať môžete 39 kreditov ak sa prihlásite na kontinuálne špecializačné vzdelávanie Kariérové poradnenstvo TU.

Prihlásiť sa môžete  na tomto linku: Prihláška na Kariérne poradenstvo.