Kariérové poradenstvo – zamestnanec, podnikateľ a nezamestnaný

Brainstorming na tému – aký je rozdiel medzi zamestnancom, podnikateľom a nezamestnaným.