V januári 2014 sme zriadili Školu Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a vo februári „vypustila“ prvých absolventov lektorského vzdelávania.  Hlavnou filozofiou našej školy je, že za kvalitným vzdelávaním stojí vždy erudovaný lektor – odborník vo svojej sfére s vynikajúcimi lektorskými zručnosťami.  Práve z tohto dôvodu tak dbáme o osobný a profesijný rast našich lektorov – členov ALKP.

V Škole ALKP sme zriadili knižnicu s bohatým vybavením – cudzojazyčné slovníky a literatúra, encyklopédie, odborná literatúra, materiály na lektorovanie, lektorské prípravy…

 

Škola ALKP je kvalitne technicky vybavená. K dispozícii ponúkame:

  • dataprojektor
  • premietacie plátno
  • tabuľa
  • flipchart
  • pripojenie na internet – wifi
  • možnosť pripojenia na tlačiareň – reprografické služby

Kapacita Školy ALKP:

  • školské sedenie – 12 miest
  • kino sedenie – 20 miest